Julianaweg 55 B

Julianaweg 55 B

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0186, Julianaweg 55 B, renovatie vakantiewoning, verleend 14-12-2018