Kees Delfsweg 64

Kees Delfsweg 64

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1942ET64

2019WB0124, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel, verleend d.d. 5-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 6-7-2019