Maerten van Heemskerckstraat 129

Maerten van Heemskerckstraat 129

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0224, Maerten van Heemskerckstraat 129, realiseren van een inrit, ontvangen 18-12-2018