Peperstraat 26

Peperstraat 26

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1941GB26

2019WB0022, vervangen ramen, goten en dakbedekking monument, verleend d.d. 14-5-2019, bekendgemaakt d.d. 15-5-2019