Scheijbeecklaan 55

Scheijbeecklaan 55

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1942LW

2019WB0172,  realiseren van een erker, ontvangen d.d. 4-7-2019