Scheybeecklaan 55

Scheybeecklaan 55

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1942LW55

2019WB0172,  plaatsen erker, verleend d.d. 16-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 17-7-2019