Sparrenstraat 999

Sparrenstraat 999

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2019WB0152, aanlegvergunning bouwrijp maken grond, verleend d.d. 26-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 27-7-2019