Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Overige mededelingen > Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020

Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-09-2017
Soort bekendmaking: overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maken bekend dat nieuw standplaatsenbeleid is opgesteld, onder de naam Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020.

Stands zoals een viskraam, een bloemenstal, een oliebollenkraam of een loempiawagen zijn niet meer weg te denken in het straatbeeld. De gemeente Beverwijk onderkent ook de waarde van verkoopkramen op straat. De diversiteit het aanbod en het aantal standplaatsen dragen bij aan de attractiviteit van winkelcentra.

De gemeente wil graag de regie voeren over deze vorm van ambulante handel. Daarbij vormen het standsplaatsenbeleid en de Algemene plaatselijke verordening (Apv) samen de basis. Het huidige standplaatsenbeleid dateert uit 1984 en is verouderd. Met de komst van de “nieuwe” Apv in 2013 is het wettelijk kader sterk gewijzigd. Het bestaande standplaatsenbeleid en de Apv sluiten niet meer op elkaar aan. Vandaar dat er een nieuw standplaatsenbeleid is gemaakt.

Het nieuwe standplaatsenbeleid sluit weer aan op de Apv en beschrijft de voorwaarden en uitgangspunten waaraan de verkoopkraam en de vergunning-aanvrager moeten voldoen. Het Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2022 vervangt het oude beleid uit 1984.

Het Standplaatsenbeleid Beverwijk 2017-2020 ligt ter inzage tot en met vrijdag 20 oktober 2017. Binnen de periode waarin het stuk ter visie ligt kan een ieder reageren. Indien u dit schriftelijk doet is het adres Gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte, team Omgeving, telefoon 0251-256256. U kunt ook een afspraak maken.

Het Standplaatsenbeleid ligt tijdens de openingsuren ter visie in het gemeentehuis van Beverwijk (Stationsplein 48, Beverwijk). Onder deze tekst vindt u een link waar u het stuk kunt raadplegen.

Beverwijk, 8 september 2017