Stetweg 28

Stetweg 28

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2019WB0097,  het verbouwen/ vernieuwen van een zomerwoning, verleend d.d. 4-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 5-7-2019