Velserweg 18

Velserweg 18

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: drank- en horecavergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018DHL030, Velserweg 18, wijzigen vergunning voor “Uitvaartverzorging IJmond” i.v.m. wijzigen leidinggevende