Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken - de Zeppelinstraat

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken - de Zeppelinstraat

Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken - de Zeppelinstraat

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat aan de Zeppelinstraat, ter hoogte van de achterzijde Bullerlaan 4a te Beverwijk, een aanhangwagen zonder kenteken op de weg is geplaatst. Dit is in strijd is met het bepaalde in artikel 5.6. van de Algemene plaatselijke verordening. De eigenaar van de aanhangwagen kan niet worden achterhaald.

Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaar of houder van de aanhangwagen op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien de aanhangwagen niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd zullen wij op de grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente de aanhangwagen zal verwijderen.

Beverwijk, 24-07-2019