Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken Tacitus, Beverwijk

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Overige mededelingen > Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken Tacitus, Beverwijk

Verwijdering van aanhangwagen zonder kenteken Tacitus, Beverwijk

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 1948

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat aan de Tacitus te Beverwijk een aanhangwagen zonder kenteken op de weg is geplaatst. Dit is in strijd is met het bepaalde in artikel 5.6. van de Algemene plaatselijke verordening. De eigenaar van de aanhangwagen kan niet worden achterhaald.

Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaar of houder van de aanhangwagen op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien de aanhangwagen niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd zullen wij op de grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente de aanhangwagen zal verwijderen.

Beverwijk, 10 april 2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk