Verwijdering van buitenlands voertuigwrak te Wijk aan Zee

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Verwijdering van buitenlands voertuigwrak te Wijk aan Zee

Verwijdering van buitenlands voertuigwrak te Wijk aan Zee

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat aan de Verlengde Voorstraat ter hoogte van nummer 30a, een voertuig met kenteken SBL-45307 op de weg is geplaatst. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5.5. van de Algemene plaatselijke verordening. De eigenaar van het voertuig kan niet worden achterhaald.

Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij de eigenaar of houder van het voertuigwrak op deze binnen zeven dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen. Indien het voertuigwrak niet binnen de door onze gestelde termijn is verwijderd zullen wij op de grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht overgaan tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente het voertuigwrak zal verwijderen.

Beverwijk, 01-05-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk