Vondellaan 51

Vondellaan 51

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0167, Vondellaan 51, plaatsen dakopbouw, verleend 11-12-2018