Vooraankondiging start Beheersverordening Beverwijkse Bazaar 2018

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Verordening, beheersverordening > Vooraankondiging start Beheersverordening Beverwijkse Bazaar 2018

Vooraankondiging start Beheersverordening Beverwijkse Bazaar 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-02-2018
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk maakt bekend dat voor het gebied van de Beverwijkse Bazaar een Beheersverordening wordt opgesteld.

Het gebied wordt globaal begrensd door de Parallelweg; de Sint Aagtendijk; Fort St. Aagtendijk, de Noorderweg; de Klomp en de Industrieweg. Een Beheersverordening treedt in de plaats van een bestemmingsplan en kan alleen voor gebieden worden opgesteld waarin zich geen nieuwe ontwikkelingen gaan voordoen in de komende tijd. Net als bij een bestemmingsplan wordt een beheersverordening opgesteld voor een periode van 10 jaren. Om tot een goede afweging te komen worden noodzakelijke onderzoeken gedaan naar de plaatselijke situatie en wordt de omgeving geïnventariseerd.

Over enige tijd zal de beheersverordening ter visie worden gelegd als ontwerpplan en daarna gaat vaststelling plaatsvinden in de gemeenteraad. Het instellen van beroep is niet mogelijk bij een beheersverordening. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter visie, maar tijdens de ontwerpfase zal dat wel gedurende zes weken het geval zijn. Hiervan wordt afkondiging gedaan.