Warande 23

Warande 23

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1943BJ23

2019WB0139,  Uitbreiding hoofdgebouw door dakopbouw en gevelwijziging, ontvangen d.d. 16-6-2019