Warande 23

Warande 23

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1943BJ, 23

2019WB0139, uitbreiding hoofdgebouw door dakopbouw en gevelwijiziging, verleend d.d. 9-7-2019, datum van bekendmaking d.d.10-7-2019