Westerhoutplein 1

Westerhoutplein 1

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1943AA1

2019WB0095,  interne verbouwing rijksmonument, verleend d.d. 19-6-2019, datum van bekendmaking d.d. 20-6-2019