Wijkermeerweg tussen 22-24

Wijkermeerweg tussen 22-24

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1948NW22a

2019WB0126,  realiseren hoofdmeterkast met watertankopslag, verleend d.d. 8-7-2019, datum van bekendmaking d.d. 9-7-2019