Zeestraat 395

Zeestraat 395

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1949AH395

2019WB0090, gevelwijziging zijgevel en dakuitbouw zijdakvlak, verleend d.d. 20-6-2019, datum van bekendmaking d.d. 21-6-2019