Zeestraat 74

Zeestraat 74

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-11-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0158, Zeestraat 74, wijzigen bestemming begane grond en veranderen achtergevel, verleend 12-11-2018