Omgevingsvergunning ontvangen aanvraag

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Omgevingsvergunning ontvangen aanvraag

 • Zeestraat 119

  2019WB0285,  realiseren aanbouw met opbouw achtergevel en vergroten dakkapel, ontvangen d.d. 9-12-2019

 • De Nollen 4

  2019WB0284,  realiseren van een inrit tbv mantelzorgwoning, ontvangen d.d. 29-11-2019

 • Intrekking Parallelweg 45

  2019WB0244,  het realiseren van een bowlingcentrum, ontvangen d.d. 12-10-2019, ingetrokken d.d. 27-11-2019

 • Intrekking Creutzberglaan 178

  2019WB0245,  plaatsen van een dakkapel op voordakvlak, ontvangen d.d. 12-10-2019, ingetrokken d.d. 14-11-2019

 • Kagerweg 53

  2019WB0272,  plaatsen handelsreclame lichtbak, ontvangen d.d. 18-11-2019

 • Begijnenstraat 22

  2019WB0268, functiewijziging van winkel naar wonen, ontvangen d.d. 7-11-2019

 • Creutzberglaan 182

  • 2019WB0247, vernieuwen dakkapel voorzijde woning, ontvangen d.d. 21-10-2019, ingetrokken 6-11-2019
 • Warande 32

  2019WB0256, plaatsen van het dakkapel op het voordakvlak, ontvangen d.d. 5-11-2019

 • Parallelweg 45

  2019WB0244,  het realiseren van een bowlingcentra, ontvangen d.d. 12-10-2019

 • Parallelweg 116

  2019WB0225,  wijzigen gevelreclame, ontvangen d.d. 20-09-2019

 • Heemskerkerweg 22

  2019WB0233,  tuinhuis vervangen voor schuur, ontvangen d.d. 26-09-2019

 • Reguliersstraat 11

  2019WB0228,  gevelwijziging, ontvangen d.d. 24-9-2019

 • Meerstraat 86

  2019WB0229, omzetten horeca naar 4 appartementen ontvangen d.d. 22-09-2019

 • Breestraat e.v.

  2019WB0223,  Fase 1 bouwen van winkels met woningen ontvangen d.d. 16-09-2019

 • Creutzberglaan 182

  2019WB0248,  vernieuwen en uitbreiding woning ontvangen d.d. 24-10-2019, ingetrokken d.d. 02-12-2019

 • Melis Stokelaan 77

  • 2019WB0249, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, ontvangen d.d. 24-10-2019, ingetrokken d.d. 28-11-2019
 • Breestraat 155 en 155A

  2019WB0274,  functiewijziging b.g. en herindeling 1e+2e verdieping en dakopbouwontvangen d.d. 19-11-2019

 • Creutzberglaan 220C en 220E

  2019WB0271,  vernieuwen woonwagens, ontvangen d.d. 18-11-2019

 • Van Loenenlaan 53

  2019WB0207, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ontvangen d.d. 20-08-2019, ingetrokken 7-11-2019

 • Melis Stokelaan 61

  2019WB0264, realiseren overkapping in voorerfgebied, ontvangen d.d. 7-11-2019

 • Breestraat 116-118

  2019WB0266, realiseren winkels met 10 woningen en bergingen ontvangen d.d. 6-11-2019

 • Creutzberglaan 178

  2019WB0245, plaatsen dakkapel op voordakvlak, ontvangen d.d. 12-10-2019

 • Soetemanstraat 12

  2019WB0234,  het realiseren van een dakopbouw, ontvangen d.d. 27-09-2019

 • Laan van Blois 134

  2019WB0232, plaatsen van een dakkapel in voordakvlak, ontvangen d.d. 26-09-2019

 • Salvador Allendelaan 35

  2019WB0231, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlakontvangen d.d. 25-09-2019

 • Creutzberglaan 182

  2019WB0230,verbouw en aanbouw woning, ontvangen d.d. 23-09-2019

 • Florastraat 1

  2019WB0222,  omzetten gebruik verkeer naar tuin ontvangen d.d. 15-09-2019