Belastingen algemeen

Home > Inwoners & Ondernemers > Belastingen algemeen

Belastingen algemeen

Elk jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop kunnen de volgende aanslagen vermeld staan:

  • onroerendezaakbelastingen
  • roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • hondenbelasting

Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfspand, dan vindt u ook de WOZ-waarde op uw biljet. U heeft de WOZ-waarde nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Op onze belastingwebsite (externe website), kunt u uw taxatieverslag inzien, uw aanslagbiljet raadplegen, uw hond(en) aan- en afmelden, toeristenbelasting aanmelden en bezwaar maken. Houd hiervoor uw BSN en biljetnummer bij de hand. 

Waarom gemeentelijke belastingen

De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Beverwijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen, het onderhouden van groen en wegen en het beheren van gebouwen zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. De gemeentelijke belastingen zijn nodig om de uitvoering van deze taken te kunnen betalen.

Het aanslagbiljet

De belangrijkste gemeentelijke belastingen staan overzichtelijk op één aanslagbiljet. Het aanslagbiljet bestaat uit 2 onderdelen:

  1. de beschikking Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde)
  2. gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te berekenen. Deze geldt bijvoorbeeld ook voor het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsheffing. U moet deze beschikking daarom goed bewaren.

Meer informatie

Als u uw antwoord niet op onze belastingsite vindt, maak dan een afspraak.

Belastingspecial 2017

In Nieuwsblad De Kennemer verscheen op 22 februari 2017 de speciale Belastingspecial.
U kunt deze downloaden:

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00 (*)
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00 (*)

(*) Let op: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei is het Stadhuis gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

06-11614998

Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram