Binnenduin

Home > Inwoners & Ondernemers > Binnenduin

Binnenduin

Binnenduin is het voormalig tuindersgebied tussen de Zeestraat, de Creutzberglaan en de Brederodelaan. Dit unieke stukje Beverwijk wordt ontwikkeld als woongebied. Het wordt een mooie, groene woonwijk van ongeveer 19 hectare, met 225 woningen: vrijstaande woningen, rijtjeswoningen, appartementen en vrije kavels. Behoud van het historische karakter en de kenmerkende sfeer van dit gebied staan bij de realisatie voorop.

Binnenduin bestaat uit drie delen: de ontwikkeling is gestart in 2011 in het Noordelijk veld en gaat via het Middenveld naar het Zuidelijk veld. Het Noordelijk veld is klaar, het Middenveld wordt ca. 2020 voltooid en het gehele project zal in 2023 worden afgesloten.

Er is een speciale projectwebsite:                  Wonen in Binnenduin

Definitief Ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin

De afgelopen maanden is het Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO).

Er is overlegd met omwonenden, bewoners, Montessorischool en andere stakeholders. Daarbij zijn verschillende aandachtspunten, bezwaren en aanvullende idee├źn besproken en verwerkt in het DO. Het stuk heeft ter visie gelegen en op 6 februari jl. is het DO nog een keer besproken tijdens een bijeenkomst voor alle stakeholders. Ook dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Groenplan openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin
Onderdeel van het DO is een groenplan. Hierin is de invulling van het groen (bomen, hagen, grassoorten, bloemenmengsel etc.) in de openbare ruimte schematisch weergegeven.

Naar verwachting zal het DO openbare ruimte samen met het Groenplan op 19 maart 2019 ter besluitvorming aan het college worden aangeboden. Behandeling in de raad staat vooralsnog gepland voor april 2019.

Downloads