Binnenduin

Home > Inwoners & Ondernemers > Binnenduin

Binnenduin

Binnenduin is het voormalig tuindersgebied tussen de Zeestraat, de Creutzberglaan en de Brederodelaan. Dit unieke stukje Beverwijk wordt ontwikkeld als woongebied. Het wordt een mooie, groene woonwijk van ongeveer 19 hectare, met 225 woningen: vrijstaande woningen, rijtjeswoningen, appartementen en vrije kavels. Behoud van het historische karakter en de kenmerkende sfeer van dit gebied staan bij de realisatie voorop.

Binnenduin bestaat uit drie delen: de ontwikkeling is gestart in 2011 in het Noordelijk veld en gaat via het Middenveld naar het Zuidelijk veld. Het Noordelijk veld is klaar, het Middenveld wordt ca. 2020 voltooid en het gehele project zal in 2023 worden afgesloten.

Er is een speciale projectwebsite:                  Wonen in Binnenduin


Aangepast Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin

inclusief voet- en fietsverbinding Seringenhof

Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering is het Voorlopig Ontwerp (VO) aangepast. Er zijn twee varianten. Het college steunt optie A met een extra toegang tot Binnenduin via een voet- en fietspad vanaf de Seringenhof.

In optie B komt de entree via de vlonder langs de Centrale plas te vervallen.

Beide voorstellen zijn naar de gemeenteraad gestuurd die op 1 november 2018 een keuze voor één van de opties zal maken. Daarna ligt het VO van 8 november t/m 20 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen een inspraakreactie indienen. Op 28 november 2018 wordt een inspraakavond georganiseerd.

Downloads

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram