Detailhandelsbeleid Beverwijk

Home > Inwoners & Ondernemers > Detailhandelsbeleid Beverwijk

Detailhandelsbeleid Beverwijk

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 februari 2018 besloten het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 vast te stellen. Het lokale beleid vloeit voort uit de gemaakte afspraken uit de Regionale Detailhandelsvisie IJmond, het provinciaal detailhandelsbeleid en de RetailDeals, waarin Beverwijk is aangewezen als regionale plaats voor detailhandel. Het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 treedt in werking op 1 maart 2018 en daarmee vervalt het eerder vigerende Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk