Doorfietsroute

Home > Inwoners & Ondernemers > Doorfietsroute

Doorfietsroute

Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute Beverwijk

Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond willen wij het fietsgebruik aanmoedigen. Dit kan door de kwaliteit van de fietsinfrastructuur te verhogen. Bijvoorbeeld asfalt aanbrengen op fietspaden of door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers kunnen 'door'fietsen. De fietser komt zo min mogelijk hindernissen of wacht-momenten tegen. Ook het 'lokale' fietsverkeer (voor boodschappen of korte afstanden) kan deze fietspaden gebruiken.

Bureau Goudappel Coffeng heeft voor de regio IJmond verschillende mogelijkheden onderzocht en heeft het rapport 'Rapportage snelle fietsroute regio IJmond' opgesteld. Voor Beverwijk is ingezet op twee verbindingen tussen gemeenten Velsen en Heemskerk. De westelijke variant, vanaf de Wenckebachstraat in Velsen-Noord (via Westerhoutweg, Wijk aan Duinerweg en Kuikensweg) naar de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk.

En de oostelijke variant vanaf de Velsertraverse in Velsen-Noord  (via Halve Maan, Spoorsingel, Merwedestraat en Scheldestraat) naar treinstation Heemskerk.

Afbeelding 1: westelijke en oostelijke doorfietsroute

Uitvoering westelijke doorfietsroute 

Op 7 november 2017 heeft het college ingestemd met het verder uitwerken en onderzoeken van de uitwerking van de westelijke variant. In afbeelding 1 is de westelijke route in geel gemarkeerd. Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute westelijke variant. De raad heeft daarvoor een krediet vrijgegeven. Daarmee kan het Uitvoeringsprogramma starten. De deelprojecten kunnen verder worden uitgewerkt. En waar nodig kan de communicatie starten.

De oostelijke route (in afbeelding 1 in oranje gemarkeerd) wordt op dit moment niet verder onderzocht. Hierin zit een aantal knelpunten dat moeilijk inpasbaar is. Deze route wordt op een nader te bepalen moment apart onderzocht.

Wat gaat er gebeuren?

Om de westelijke doorfietsroute (hierna te noemen: doorfietsroute) aan te leggen worden vanaf de gemeentegrens Velsen tot de gemeentegrens Heemskerk op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. Dit varieert van een volledige reconstructie van de weg tot een beperkte aanpassing. De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende deelprojecten. Deze projecten staan hieronder weergegeven. Dit is weergegeven op basis van de ligging van Velsen naar Heemskerk en niet op volgorde van uitvoering en/of belangrijkheid.

Deelprojecten

  1. Holland op zijn Smalst - Westerhoutweg
  2. Warande-Zeestraat- Westerhoutplein
  3. Warande / Wijk aan Duinerweg
  4. Oversteek Zonnebloemlaan
  5. Wijk aan Duinerweg
  6. Oversteek Plesmanweg/Kuikensweg

Vanaf de Kuikensweg sluit de doorfietsroute via de Alkmaarseweg aan op de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk. Voor de Alkmaarseweg is besloten geen aanpassingen door te voeren.

Planning

Het uitvoeringsprogramma is na het raadsbesluit gestart. Globaal wordt de volgende planning aangehouden.

Meer informatie

Per deelproject kunt u de voortgang en impact volgen door op het project te klikken. Daar vindt u aanvullende informatie en kunt u reageren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkLogo Twitter

Logo Instagram