Extraatjes

Home > Inwoners & Ondernemers > Extraatjes

Extraatjes

Beverwijk wil een gemeente zijn waar elke inwoner actief mee kan doen in de samenleving. Zonodig zorgt de gemeente hierbij voor financiële ondersteuning.

Bijzondere bijstand

Met een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm (externe website) kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven die u heeft. Kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld eten, drinken, gas, water en licht, woninginrichting zijn normale kosten. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.

Voorwaarden

Wilt u voor bijzondere bijstand of andere vergoeding(en) vermeld op deze pagina in aanmerking komen, dan gaat u eerst in gesprek met een van onze medewerkers. U kunt zich hiervoor melden bij de balie in het Stadhuis gedurende de openingstijden. Dit gesprek moet plaatsvinden voordat u de kosten maakt. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we ook naar uw vermogen. De kosten moet u daarna met bijvoorbeeld een aankoopbewijs aantonen en:

 1. moeten bijzonder noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld kosten bewindvoering/budgetbeheer, peuterspeelzaal of maaltijdvoorziening
 2. kunnen niet door uzelf (volledig) betaald worden
 3. worden niet door een andere instantie vergoed, bijvoorbeeld door uw ziektekostenverzekeraar

Sociaal-culturele activiteiten

U kunt ook geld aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • lidmaatschap van de bibliotheek
 • bijdrage voor de muziek- en of toneelschool
 • duinkaart
 • toegangskaart van een museum of toneelstuk
 • een internetaansluiting (maximaal 1 aansluiting per huishouden)

De vergoeding bedraagt maximaal € 75,00 per jaar per gezinslid.

Kosten voor schoolgaande kinderen

Vergoedingen voor boeken en schoolgeld (voortgezet onderwijs) kunt u via www.duo.nl aanvragen. Wanneer uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat, kan hij/zij daar een studiebeurs aanvragen.

Voor uw schoolgaande kinderen tot 18 jaar kunt u diverse vergoedingen aanvragen. Echter alleen voor kosten die u daadwerkelijk heeft gemaakt. U moet hiervan bewijsstukken inleveren (bonnen, facturen, aankoopbewijzen).

Voor school

 • de ouderbijdrage
 • materiaal
 • gereedschap
 • boekentas
 • schrijfgerei

Per kind op de basisschool maximaal € 135,-- en het voortgezet onderwijs € 270,-- per kind per schooljaar.

Computer

U kunt voor schoolgaande kinderen (9-18 jaar) 1x per 5 jaar per gezin maximaal € 455,-- aanvragen voor een computer of laptop.

Fiets

U kunt voor schoolgaande kinderen 6 - 8 jaar maximaal € 145,-- en van 8 - 18 jaar maximaal € 260,-- aanvragen voor een fiets.

Sport en kinderen

Sport is een van de mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving. Het Jeugdsportfonds maakt dit financieel mogelijk. Het Jeugdsportfonds vergoedt kosten voor de sport deelname. U kunt dit bij het Sociaal Team of de gemeente aanvragen. Is de vergoeding door het Jeugdsportfonds niet voldoende? U kunt dan een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage voor deelname sport kind. Deze gemeentelijke bijdrage is maximaal € 200,00 per kind per jaar.

Individuele inkomstentoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en leeft u 3 jaar of langer van een laag inkomen en vermogen en is dat blijvend? U kunt dan recht hebben op de individuele inkomstentoeslag (vroeger heette dit langdurigheidstoeslag). U kunt hiermee bijvoorbeeld uw kapotte wasmachine vervangen of laten repareren. U moet deze toeslag zelf aanvragen. Voor 2017 tellen de volgende bedragen:

 • alleenstaande € 405,--

 • een alleenstaande ouder € 505,--

 • gehuwden/samenwonenden € 556,--

Korting op ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die we samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van extra’s.
De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. 

Tegemoetkoming in de premiekosten aanvullende verzekering

Als u aanvullend verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar en u bent vergelijkbaar of beter verzekerd dan Optimaal 3 en Aanvullend Tand 2 sterren, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de premiekosten.

Deze tegemoetkoming is niet mogelijk als u gebruik maakt van de collectiviteitsregeling van de gemeente Beverwijk.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht in de publiekshal van het Stadhuis gedurende de openingstijden of u belt met (0251) 256 256. U kunt ook terecht bij de clientenraad. Zij gaat over de belangen van inwoners met een inkomen op of rond het minimumniveau barbararietkamp@ziggo.nl.

Heeft u al een bijstandsuitkering dan kunt u tussen 9.00 - 17.00 uur terecht bij uw contactpersoon (0251) 256 256.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram