Inrichting speelplek Oever

Home > Inwoners & Ondernemers > Inrichting speelplek Oever

Inrichting speelplek Oever

Aanleg speeltoestellen

Op maandag 7 oktober is de firma Yalp gestart met de aanleg van de twee speelplekken. Helaas hebben zij hun werkzaamheden moeten staken. Doordat het grondwater, door de overvloedige regen erg hoog stond, was het niet mogelijk de fundering van de toestellen te maken. Doordat dit terrein nét opgehoogd was (zie hieronder bij “Opruimen depot”) loopt dit grondwater niet goed weg. Hiervoor treffen wij aanvullende maatregelen. De speeltoestellen én het kunstgras kunnen daardoor nu niet aangelegd worden. Samen met de leverancier van speeltoestellen wordt een nieuwe planning opgesteld.

Opruimen depot

In september 2019 heeft firma Heijmans het depot en tijdelijk parkeerterrein opgeruimd en de ondergrond voor de twee speelplekken aangelegd. De grond die hier uit is gekomen is verwerkt in het park. Rondom de speelplekken zijn ook stroken met teelaarde aangebracht waar in het najaar hagen worden aangeplant. Deze stroken bevatten “lossere” grond waarin straks beplanting komt. Door de vele regen zijn deze stroken erg zacht. De bouwhekken die rondom het terrein zijn gezet laten wij daarom nu nog staan.

Aanplant groen

Eind oktober / begin november start De Bie Groen met het planten van hagen en het aanplanten van enkele nieuwe bomen. Ook wordt het terrein dan verder ingezaaid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Spreeuw van de gemeente Beverwijk op via 0251-256256 of via e-mail

Downloads