Meer zorgverzekering voor minder geld

Home > Inwoners & Ondernemers > Meer zorgverzekering voor minder geld

Meer zorgverzekering voor minder geld

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die we samen met Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een groot gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering en het verplicht Eigen risico (€ 385,--) is daarbij meeverzekerd. Daarnaast profiteert u van veel extra dekkingen. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daarbij de zorg kiezen die bij u past.

Heeft u een gemeentepolis bij het Zilveren Kruis? U kunt dan ook in 2018 nog bij de gemeentepolis Zilveren Kruis verzekerd blijven.

Meer informatie Gezondverzekerd.nl

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Beverwijk
 • U heeft een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm 
 • Tot 120% van het bijstandsniveau geldt een maximale vergoeding voor de premie door de gemeente. Als u een inkomen heeft tussen 120% en 130% van het bijstandsniveau, dan krijgt u een lagere gemeentelijke bijdrage voor de premie

Voordelen:

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • Vergoeding van het verplicht eigen risico van de basisverzekering
 • Korting van 8% op de basisverzekering van Zorg en Zekerheid 
 • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en WMO eigen bijdragen.
 • Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de gemeentepolis naar deze video

Premies en pakketten 

Zorg en Zekerheid

U kunt kiezen uit 2 aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering)

 • Standaard: geschikt voor jongeren en lage zorgbehoefte
 • Top: geschikt voor chronisch zieken en gezinnen

Premiebedragen bij een inkomen tot 120% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 163,92 € 186,18
Gemeentelijke bijdrage €   34,86 €   46,11
Door u te betalen maandpremie  € 129,06 € 140,07

Premiebedragen bij een inkomen tussen 120% en 130% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 163,92 € 186,18
Gemeentelijke bijdrage €   14,25 €   20,00
Door u te betalen maandpremie € 149,67 € 166,18


Heeft u al een gemeentepolis bij Zilveren Kruis?
U kunt dan ook in 2018 nog verzekerd blijven bij Zilveren Kruis

De premies in 2018 bij het Zilveren Kruis zijn als volgt:

Te betalen premie Inkomen tot 120% Inkomen tussen 120%-130%
Optimaal 1 € 128,99 € 149,60
Optimaal 2 € 140,99 € 161,60
Optimaal 3 € 150,49 € 176,60

Meer informatie

Telefonisch:

Inloopbijeenkomsten​:

Heeft u hulp nodig bij het overstappen? Kom dan naar een van de inloopbijeenkomsten die worden georganiseerd bij de locaties van het Sociaal Team:

 • woensdag 6 december 2017 tussen 10.00 uur en 11.30 uur in Buurthuis Prinsenhof
  (Beatrixlaan 2, Beverwijk)
 • donderdag 7 december 2017 tussen 10.00 uur en 11.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin
  (Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk)

Tijdens deze inloopbijeenkomsten wordt u geholpen om een aanvraag in te dienen. Er is ook een adviseur van Zorg en Zekerheid aanwezig.

Bijstandsnormen per 1 juli 2017

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd netto inclusief
vakantietoeslag
120% 130%

alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen

€    986,52 € 1.183,82 € 1.282,48
gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger
dan pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.409,31 € 1.691,17 € 1.832,10
Pensioengerechtigden
alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen
€ 1.108,46 € 1.330,15 € 1.441,00
gehuwden, beiden pensioengerechtigd € 1.514,74 € 1.817,69 € 1.969,16

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram