Meer zorgverzekering voor minder geld

Home > Inwoners & Ondernemers > Meer zorgverzekering voor minder geld

Meer zorgverzekering voor minder geld

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die we samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past.

Het is momenteel niet meer mogelijk om over te stappen naar een andere verzekeraar per 2017. U kunt alleen een zorgverzekering afsluiten als het een wijziging van de aanvullende verzekering betreft. Voor vragen neem contact op met uw zorgverzekeraar. Als u bij een andere maatschappij dan Zilveren Kruis of Zorg en Zekerheid verzekerd bent, kunt zich later in 2017 voor 2018 aanmelden

Meer informatie gezondverzekerd.nl

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Beverwijk
 • U heeft een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm 
 • Tot 120% van het bijstandsniveau geldt een maximale vergoeding voor de premie door de gemeente. Als u een inkomen heeft tussen 120% en 130% van het bijstandsniveau, dan krijgt u een lagere gemeentelijke bijdrage voor de premie

Voordelen:

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • Vergoeding van het verplicht eigen risico van de basisverzekering
 • Korting van 8% op de basisverzekering van Zorg en Zekerheid en 3% op de basisverzekering van Zilveren Kruis
 • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en WMO eigen bijdragen.
 • Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Kijk voor een uitgebreide uitleg over de gemeentepolis naar deze video

Premies en pakketten 


Zilveren Kruis

U kunt kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering):

 • Optimaal 1:  geschikt voor met name jongeren en lage zorgbehoefte 
 • Optimaal 2:  geschikt voor startende gezinnen en meer zorgbehoefte
 • Optimaal 3:  geschikt voor chronisch zieken en gezinnen

Premiebedragen bij een inkomen tot 120%:

Optimaal 1 Optimaal 2 Optimaal3
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 158,20 € 169,00 € 190,20
Gemeentelijke bijdrage €   29,86 €   29,86 €   41,11
Door u te betalen maandpremie € 128,34 € 139,14 € 149,09

Premiebedragen bij een inkomen tussen 120% en 130%:

Optimaal 1 Optimaal 2 Optimaal 3
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 158,20 € 169,00 € 190,20
Gemeentelijke bijdrage €   14,25 €   14,25 €   20,00
Door u te betalen maandpremie € 143,95 € 154,75 € 170,20


Zorg en Zekerheid

U kunt kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering)

 • Standaard: geschikt voor jongeren en lage zorgbehoefte
 • Top: geschikt voor chronisch zieken en gezinnen

Premiebedragen bij een inkomen tot 120% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 164,40 € 185,61
Gemeentelijke bijdrage €   29,86 €   41,11
Door u te betalen maandpremie  € 134,54 € 144,50

Premiebedragen bij een inkomen tussen 120% en 130% van het minimum:

Standaard Top
Totale brutopremie inclusief korting basisverzekering € 164,40 € 185,61
Gemeentelijke bijdrage €   14,25 €   20,00
Door u te betalen maandpremie € 150,15 € 165,61

Meer informatie

Telefonisch

Heeft u inhoudelijke vragen over de gemeentepolis? Neem dan contact op met:

 • Zilveren Kruis via 071-7510033
 • Zorg en Zekerheid via 071-5825550
 • gemeente Beverwijk via 0251-256256
   

Bijstandsnormen per 1 juli 2016

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd netto inclusief
vakantietoeslag
120% 130%

alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen

€    977,15 € 1.172,58 € 1.270,30
gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger
dan pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.395,93 € 1.675,12 € 1.814,71
Pensioengerechtigden
alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend
is met 1 of meer volwassenen
€ 1.098,32 € 1.317,98 € 1.427,82
gehuwden, beiden pensioengerechtigd € 1.499,56 € 1.799,47 € 1.949,43

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram