Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Voorzichtig optimisme, zorgen om jaarrekening&voorjaarsnota

  (21-06-2019)

  Beverwijk – De verschillende partijen in de raadscommissie reageerden afgelopen donderdag op de voorjaarsnota 2019 en de jaarrekening 2018. In de voorjaarsnota staat waaraan het stadsbestuur het komende jaar het geld gaat uitgeven; de jaarrekening kijkt juist terug en geeft weer hoe geld besteed werd. Diverse fracties uitten voorzichtig optimisme, tegelijkertijd waren er ook zorgen over de betaalbaarheid van diverse plannen en ambities.

  Lees verder
 • Lijst bomen die verwijderd worden

  (19-06-2019)

  Ieder jaar zijn er een aantal bomen die door de gemeente verwijderd worden. Dat kan om diverse redenen zijn: de boom is ziek, verdroogd of zelfs dood of hij geeft overlast voor de buurt. In onderstaande lijst kunt u lezen welke bomen gekapt gaan worden en om welke reden. En natuurlijk heel belangrijk of er een nieuwe boom wordt geplant. De bomen op deze lijst worden in de periode juli - oktober 2019 verwijderd.

  Lees verder
 • Succes in aanpak illegale kamerverhuur

  (12-06-2019)

  Op 29 mei 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de gemeente Beverwijk terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd ter beëindiging van illegale verhuur van kamers in een eengezinswoning. Deze illegale kamerverhuur veroorzaakt al langere tijd veel overlast in de buurt. De last onder dwangsom geeft de eigenaar vier weken de gelegenheid om de onrechtmatige situatie ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan betaalt de eigenaar een dwangsom per week zolang de overtreding zich blijft voortzetten. De eigenaar kan nog in hoger beroep gaan.

  Lees verder
 • Grafietalarm zaterdag 8 juni 2019

  (08-06-2019)

  Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein.

  De IJmond-gemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er alles aan te doen om de grafietregens te stoppen.

  De provincie Noord-Holland doet een dringend verzoek aan Tata Steel/Harsco om zich te houden aan hun nieuwe maatregelen die ze in hun brief aan de provincie hebben gedeeld en daarnaast ook met de pers hebben gecommuniceerd. Deze oproep ondersteunen de IJmond-gemeenten van harte. Onze inwoners moeten zekerheid hebben dat de grafietregens nu daadwerkelijk stoppen.

  De IJmond-gemeenten staan in nauw contact met de provincie Noord-Holland en Tata Steel om de grafietregens te stoppen. Zodra meer duidelijk is delen wij dit met onze inwoners.

  Voor vragen over grafietregen en gezondheid kijk op de website van het RIVM.

  Beverwijk, 8 juni 2019

 • Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

  (27-05-2019)
 • Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  (21-03-2019)

  De uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in de gemeente Beverwijk:

  Lees verder
 • Veranderingen eigen bijdrage Wmo

  (08-01-2019)

  In 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken.

  Lees verder
 • Grafiet en gezondheid

  (18-12-2018)

  Dinsdag 4 juni heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Het onderzoek grafiet en gezondheid is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd. Kijk voor alle informatie hierover op de website van de provincie (externe website).

  Vragen?

  Voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor meer informatie kijk op de website van de GGDKennemerland (externe link)

  Informatiebijeenkomsten

  Donderdag 6 juni heeft Tata Steel een toelichting gegeven op meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken (Roadmap 2030). De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 19 juni een bewonersbijeenkomst. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden. De GGD Kennemerland is aanwezig voor vragen over gezondheid in de leefomgeving met betrekking tot grafietregens.

  Beverwijk, 7 juni 2019

  Lees verder
 • Jaarverslag Leerplicht 2017-2018

  (08-10-2018)

  Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2017-2018 is gepubliceerd. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren.

  Lees verder
 • Geld vinden via vindsubsidies.nl

  (03-04-2018)

  Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl  makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of fondsen bekijken en aanvragen. Ook kun je er vragen stellen en advies krijgen over hoe je het beste een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • H&M in voormalig V&D-pand

  (30-06-2017)

  Bouwfonds Investment Management heeft vandaag bekend gemaakt het voormalig V&D pand in de Breestraat in zijn geheel te hebben verhuurd aan Hennes & Mauritz. Alvorens H&M in oktober open gaat, wordt het pand gerenoveerd en krijgt het een volledig nieuwe façade.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder
 • Bijeenkomst Sportakkoorden Beverwijk en Heemskerk

  (20-06-2019)
 • Reactie burgemeesters op geweldsincidenten

  (19-06-2019)

  Burgemeester Mieke Baltus van de gemeente Heemskerk en locoburgemeester Serge Ferraro van de gemeente Beverwijk zijn erg geschrokken van de mishandelingen die het afgelopen weekend zijn voorgevallen. “Het is vreselijk dat mensen – zonder enige aanleiding – worden aangevallen en toegetakeld. We maken ons daar ernstige zorgen over.

  Lees verder
 • Geef uw mening over wonen in Beverwijk en Heemskerk

  (12-06-2019)

  Wethouder Krijn Rijke (Heemskerk) en wethouder Serge Ferraro (Beverwijk) lanceerden 11 juni 2019 in Ontmoetingscentrum de Stut in Heemskerk een mobiele zuil waar inwoners hun mening kunnen geven over het wonen in Beverwijk of Heemskerk. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk stellen dit jaar gezamenlijk hun nieuwe woonbeleid (de woonvisie) voor de komende jaren op. Alle inwoners van beide gemeenten krijgen daarbij de gelegenheid om hun mening te geven, door middel van het beantwoorden van stellingen bij vier mobiele zuilen verspreid over de gemeenten.

  Lees verder
 • Stadsvlag gemeente Beverwijk te koop

  (28-05-2019)

  Beverwijk kleurt rood tijdens de feestweek en kermis

  Stadsvlag te koop
  De vlag is van 1 juni tot en met 10 augustus te koop op vijf locaties: Het Stadhuis, Patisserie Leek, De Duinroos, Slijterij Vinatic en Vivant Casu. De vlag kost €7,50, daarvan schenkt gemeente Beverwijk €1,- aan Hospice Beverwijk.

  Lees verder
 • Lintjesregen 2019

  (26-04-2019)

  Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Smit aan zes inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in het Kennemer Theater. Alle gedecoreerden zijn persoonlijk door de burgemeester vanaf hun huisadres opgehaald en meegenomen naar het Kennemer Theater. Bij binnenkomst zaten familie, vrienden en andere genodigden al in de Grote zaal te wachten.

                     

  Op onze Facebookpagina staat een kort video-verslag.

  De volgende personen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen:

  Lees verder
 • Uitslag enquête strand Wijk aan Zee

  (05-02-2019)

  In november 2018 is enquête gehouden over het strand in Wijk aan Zee. Bijna 600 mensen hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank!

  De resultaten zijn bekend (zie downloads).

  Beverwijk, 5 februari 2019

  Downloads

  Lees verder
 • Bezoekers en ondernemers tevreden over inrichting Breestraat

  (20-12-2018)

  In november is een enquête gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers over de nieuwe inrichting van de Breestraat. Het oordeel is zeer positief: de Breestraat scoort gemiddeld een 7,2.

  Met name de bomen, plantvakken en bestrating krijgen een hoge waardering. Minder tevreden is men over de parkeerplekken voor auto’s en fietsen. De eerste zijn bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg aangegeven. Er zijn te weinig fietsrekken en soms belemmeren de fietsparkeervakken de loop naar de zijstraten.

  Lees verder
 • Meld verdachte situaties met de WaakSamen-app

  (29-10-2018)

  Met App WaakSamen moeiteloos en eenvoudig melding doen van verdachte situatie.

  Vanaf 1 oktober 2018 is de gemeente Beverwijk aangesloten bij de app WaakSamen. Deze app helpt inwoners om anoniem een melding te maken van verdachte situaties. De meldingen komen rechtstreeks bij de politie en de gemeente binnen. Zij kunnen op deze manier direct handelen en zijn beter op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in de verschillende buurten. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS.

  Lees verder
 • Wijkplan Thuis in Oosterwijk

  (18-09-2018)

  Projectpagina Thuis in Oosterwijk

  Een wijk- of gebiedsgerichte aanpak vergt een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Van (vrijwillige) professionals tot bewoners, iedereen is nodig voor het doen slagen van een dergelijke aanpak. Onder begeleiding van Atrivé is daarom het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk' tot stand gekomen. Het doel van het wijkplan is:

  Zo lang mogelijk op een aangename manier zelfstandig thuis wonen in Oosterwijk

  Om dit te bereiken is er een werkgroep en kernteam samengesteld bestaande uit diverse bewoners en ondernemers uit Oosterwijk aangevuld met professionals van de gemeenten, coöperaties, welzijn- en zorgorganisaties. Zij hebben de bewoners en ondernemers uit Oosterwijk actief benaderd om te achterhalen welke ideeën en knelpunten er leven in de wijk. Deze zijn opgehaald door middel van een ronde tafel bijeenkomst, een wandeling door de wijk en het organiseren van een wijkcafé. Gedurende de inventarisatie werd duidelijk dat er een breder aantal onderwerpen leeft, dan alleen op het gebied van wonen en zorg. Het ging hierbij om thema’s als:

  Lees verder
 • Incident Firma Reym Nijverheidsweg

  (03-07-2017)

  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft via een tweet van Brandweer Kennemerland laten weten dat het incident vanmiddag bij de firma Reym aan de Nijverheidsweg onder controle is. Er is geen gevaar voor de omwonenden geweest.

  De woonbootbewoners aan de Ringvaart worden door de adviseur gevaarlijke stoffen bijgepraat.

  Bij een GRIP-1 situatie heeft de Veiligheidsregio Kennemerland de leiding over de bestrijding van het incident.

  Beverwijk, 3 juli 2017

 • Inloopspreekuur over geldzaken

  (13-06-2017)

  Vanaf vrijdag 30 juni starten wij met een inloopspreekuur over geldzaken. Dit spreekuur is voor bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die vragen hebben over financiële problemen. Deskundigen van Sociaal.nl en Socius, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdige problemen met geld kunnen worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

  Het spreekuur vindt het komende half jaar elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur plaats in het Stadhuis. Wilt u tussen 10.00 uur en 11.00 uur komen, dan vragen wij u van te voren een afspraak maken via het Klant Contact Centrum – 0251-256 256. Het volgende uur is een open inloop. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.

  Afspraak maken

  Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Het Sociaal team heeft geconstateerd dat er sprake is van een toename in het aantal hulpaanvragen over schulden. De pilot is preventief bedoeld. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of deze wordt voortgezet, dan wel aanpassingen moeten plaatsvinden.

  Beverwijk, 14 juni 2017

  Meer informatie over Hulp bij schulden