Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Leefbaarheid leidend bij keuze voorkeursvariant A8-A9

  (23-05-2017)

  Het college staat afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder

  Lees verder
 • Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

  (18-04-2017)

  In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder
 • Update project Centrum 26 januari 2017

  (26-01-2017)
 • Grotere GFT-containers voor inwoners

  (02-12-2016)

  Om het gemakkelijker te maken het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden, kunnen de inwoners van de gemeente Beverwijk die nu een standaard gft-minicontainer hebben gratis een grotere gft-container aanvragen bij het afvalbedrijf HVC. Nu de tuinen vol blad liggen, is het prettig om wat meer ruimte te hebben om dit organisch afval kwijt te kunnen. Maar denk ook vooral aan etensresten. Alle schillen, snij- en etensrestjes mogen in de gft-bak. Door het gft beter te scheiden neemt de hoeveelheid te verbranden restafval aanzienlijk af. Dit resulteert in lagere afvalkosten en minder CO2-uitstoot.

  Lees verder
 • Wie wordt de nieuwe burgemeester van Beverwijk?

  (15-09-2016)

  BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar wat moet zij/hij allemaal kunnen? En wat voor type mag het zijn? De Beverwijkse bevolking wordt van harte uitgenodigd om te laten weten welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.

  Lees verder
 • Aanbevelingen Heliomare als ontwikkelpunt voor gemeente

  (12-09-2016)

  Beverwijk –  Willen grote projecten goed lopen en valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden, dan doet de gemeente er goed aan lering te trekken uit het project Heliomare. Uit het evaluatiedossier moet vooral blijken hoe de gemeente beter regie kan houden op projecten. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens de bespreking van dit agendapunt in de raadscommissie.  Beverwijk –  Willen grote projecten goed lopen en valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden, dan doet de gemeente er goed aan lering te trekken uit het project Heliomare. Uit het evaluatiedossier moet vooral blijken hoe de gemeente beter regie kan houden op projecten. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens de bespreking van dit agendapunt in de raadscommissie.  

  Lees verder
 • Han van Leeuwen vertrekt als burgemeester Beverwijk

  (19-07-2016)

  Burgemeester Han van Leeuwen heeft 30 juni 2016 een brief gestuurd aan de Commissaris van de Koning, waarin hij de Koning verzoekt hem per 1 januari 2017 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie.
  Op 7 juli 2016 heeft Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander de heer Van Leeuwen eervol ontslag toegekend.

  Lees verder
 • Onderzoeken leningenportefeuille/Aagtenbelt

  (01-07-2016)

  Beverwijk – De gemeenteraad van Beverwijk heeft gisteren besloten twee onderzoekscommissies in te stellen. Een commissie zal zich bezighouden met het onderzoeken van de leningenportefeuille die de gemeente is aangegaan in het kader van de ‘Vitale stad’, de stadsvernieuwing en uitbreiding. De andere commissie zal zich richten op het onderzoek naar de stort van staalslakken bij de Aagtenbelt. Beide voorstellen werden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Na de zomer komen de commissies met een plan van aanpak dat aan de raad wordt voorgelegd.

  Lees verder
 • Wie wil sporten in Beverwijk moet dat ook kunnen

  (17-06-2016)

  Beverwijk – Tijdens de behandeling van de Sportnota 2016-2019 in de raadscommissie bleek een meerderheid positief te staan tegenover het voorgenomen beleid van het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijke conclusie is dat wie in Beverwijk sport ofwel in clubverband ofwel individueel wil beoefenen, dat ook moet kunnen doen.

  Lees verder
 • De toekomst van het (betaald) parkeren in de stad

  (14-06-2016)

  Beverwijk – De gemeente Beverwijk onderzoekt de mogelijkheden van het betaald en vrij parkeren in de stad. Tijdens de raadscommissie van 9 juni 2016 blijkt dat de fracties verschillend denken over de manier waarop. In opdracht van de raad heeft het college hier een voorstel toe gedaan. Dit voorstel werd wisselend ontvangen in de raadscommissie. Diverse partijen plaatsten kanttekeningen bij de uitvoering van het voorstel en welke doelen worden nagestreefd. Inspreker Veldhuis sprak namens de winkeliers over een blauwe zone in het centrum gebied. Wethouder Dorenbos heeft hierop toegezegd dat ambtelijk contact wordt opgenomen met de centrumwinkeliers om hun plannen (o.a. blauwe zone) door te spreken.

  Lees verder
 • Uitslag Raadgevend referendum 6 april 2016

  (07-04-2016)

  Woensdag 6 april konden kiezers stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De voorlopige uitslagen van stembureaus in de gemeente Beverwijk zijn bekend.

  Lees verder
 • Gewijzigde openingstijden

  (09-05-2017)

  Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei is het Stadhuis de gehele dag gesloten.


  Openingstijden en adressen

 • De Gemeentegids 2017 is uit!

  (20-03-2017)

  De gids is gemaakt door FMR Producties uit Den Helder. De gids wordt sinds 2015 niet meer huis-aan-huis verspreid maar is natuurlijk wel beschikbaar voor iedere inwoner van Beverwijk en Wijk aan Zee, op papier of via onze website:

  Gemeentegids 2017

  Lees verder
 • Nieuw contract zorgt voor minder regenplassen op straat

  (13-02-2017)
 • Van OV-taxi naar RegioRijder

  (09-12-2016)

  Vanaf 1 januari 2017 wordt het Wmo-taxi vervoer verzorgd onder de naam RegioRijder 
  Met RegioRijder kunnen mensen met indicatie voor de Wmo-taxi reizen naar elke bestemming die op maximaal 25 kilometer hemelsbreed van het woonadres ligt.

  Lees verder
 • Overwegend veel steun voor focus op Breestraat

  (16-09-2016)

  Beverwijk –  De raadscommissie besprak tijdens de vergadering van 15 september 2016 het voorstel om het stadscentrum op te knappen. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het lijkt er echter op dat de focus meer zal komen te liggen op de Breestraat. Beverwijk –  De raadscommissie besprak tijdens de vergadering van 15 september 2016 het voorstel om het stadscentrum op te knappen. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het lijkt er echter op dat de focus meer zal komen te liggen op de Breestraat.

  Lees verder
 • Stand van zaken project Centrum (update 15/09/16)

  (15-09-2016)

  Het afgelopen half jaar is gewerkt aan de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp project Centrum naar een Definitief Ontwerp. Bij het doorrekenen van dit DO bleken de kosten voor de uitvoering aanmerkelijk hoger dan het beschikbare budget. Er waren geen eenvoudige oplossingen. Dit heeft het college doen besluiten om een ‘pas op de plaats’ te maken en gedurende de zomerperiode de tijd te nemen om tot een goede oplossing te komen.

  Lees verder
 • Proef gratis parkeren Centrum uitgesteld (persbericht raad)

  (01-09-2016)

  Beverwijk – Gratis parkeren in het centrum van Beverwijk zit er voorlopig nog niet in. De proef wordt tot nader order uitgesteld. Dat besluit heeft de gemeenteraad tijdens een extra raadsvergadering genomen.

  Lees verder
 • Subsidietender Mantelzorgondersteuning

  (05-07-2016)

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen nieuw beleid voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning vastgesteld. Met ambitieus en vernieuwend beleid willen de gemeenten de in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordende mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen. Voor de uitvoering van het programma zoeken de gemeenten een maatschappelijke partner die in staat is een vernieuwende aanpak voor te stellen.

  Lees verder
 • Geen doorbraak in kwestie uitbreiding hockeyveld

  (24-06-2016)

  Beverwijk – Dat de mogelijke uitbreiding van de hockeyvelden bij BHC Overbos leeft onder de inwoners van Beverwijk, dat werd gisteren goed duidelijk. De raadscommissievergadering van 23 juni 2016 werd drukbezocht. De publieke tribune was goed gevuld. Op de agenda stond de behandeling van een mogelijke uitbreiding van het hockeyveld. Tijdens de vergadering bleken de meningen sterk uiteen te lopen over de vraag of en hoe deze uitbreiding moet worden ingepast. Een presentatie voorafgaand aan de behandeling schetste hoe de nieuwe situatie er uit kan gaan zien

  Lees verder
 • Kritische noot Raadscommissie op jaarstukken 2015

  (16-06-2016)

  Beverwijk - De jaarstukken (o.a. de rekening waarop de gemeente terugkijkt op hoe geld is uitgegeven) zijn in de raadscommissie overwegend positief ontvangen. Dat bleek tijdens de behandeling van de stukken in de raadscommissie van 14 juni 2016. De collegepartijen D66, GroenLinks, PvdA en CDA spraken hun tevredenheid uit over de inspanningen van het college. Ondanks een positief resultaat van EUR 1.500.000,- wordt wel uitgesproken dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor een gezond financieel huishoudboekje.

  Lees verder
 • De gemeente Beverwijk gaat WhatsAppen

  (01-06-2016)

  Vanaf nu kunt u uw vragen ook via WhatsApp aan de gemeente stellen. Verantwoordelijk wethouder Haydar Erol wil dat de dienstverlening voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. U kunt zelf bepalen hoe u in contact met de gemeente komt: via de website/e-mail, sociale media, telefoon, balie en nu ook WhatsApp.

  Lees verder

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00 (*)
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00 (*)

(*) Let op: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei is het Stadhuis gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

06-11614998

Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram