Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • HVC verstuurt nieuwe afvalpassen

  (23-06-2017)

  Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met oude ReinUnie passen hebben in de week van 19 tot en met 23 juni een nieuwe afvalpas ontvangen. De afvalpas biedt toegang tot de afvalbrengstations in Beverwijk én Velsen en vervangt de oude ReinUnie pas. Vanaf maandag 26 juni gaan de slagbomen bij de afvalbrengstations alleen nog maar open met de nieuwe afvalpas. Grof afval kan van maandag tot en met zaterdag worden weggebracht.   

  Lees verder
 • Praat mee over de toekomst van Beverwijk en Wijk aan Zee

  (19-06-2017)

  Woensdagavond 28 juni a.s. tussen 19.00 uur en 22.30 uur (Kennemer Theater)
  Mini-congres Beverwijk en Wijk aan Zee op weg naar 2040

  Lees verder
 • Inloopspreekuur over geldzaken

  (13-06-2017)

  Vanaf vrijdag 30 juni starten wij met een inloopspreekuur over geldzaken. Dit spreekuur is voor bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die vragen hebben over financiële problemen. Deskundigen van Sociaal.nl en Socius, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdige problemen met geld kunnen worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

  Het spreekuur vindt het komende half jaar elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur plaats in het Stadhuis. Wilt u tussen 10.00 uur en 11.00 uur komen, dan vragen wij u van te voren een afspraak maken via het Klant Contact Centrum – 0251-256 256. Het volgende uur is een open inloop. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.

  Afspraak maken

  Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Het Sociaal team heeft geconstateerd dat er sprake is van een toename in het aantal hulpaanvragen over schulden. De pilot is preventief bedoeld. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of deze wordt voortgezet, dan wel aanpassingen moeten plaatsvinden.

  Beverwijk, 14 juni 2017

  Meer informatie over Hulp bij schulden

 • Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

  (18-04-2017)

  In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder
 • Van OV-taxi naar RegioRijder

  (09-12-2016)

  Vanaf 1 januari 2017 wordt het Wmo-taxi vervoer verzorgd onder de naam RegioRijder 
  Met RegioRijder kunnen mensen met indicatie voor de Wmo-taxi reizen naar elke bestemming die op maximaal 25 kilometer hemelsbreed van het woonadres ligt.

  Lees verder
 • Wie wordt de nieuwe burgemeester van Beverwijk?

  (15-09-2016)

  BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar wat moet zij/hij allemaal kunnen? En wat voor type mag het zijn? De Beverwijkse bevolking wordt van harte uitgenodigd om te laten weten welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.

  Lees verder
 • Aanbevelingen Heliomare als ontwikkelpunt voor gemeente

  (12-09-2016)

  Beverwijk –  Willen grote projecten goed lopen en valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden, dan doet de gemeente er goed aan lering te trekken uit het project Heliomare. Uit het evaluatiedossier moet vooral blijken hoe de gemeente beter regie kan houden op projecten. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens de bespreking van dit agendapunt in de raadscommissie.  Beverwijk –  Willen grote projecten goed lopen en valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden, dan doet de gemeente er goed aan lering te trekken uit het project Heliomare. Uit het evaluatiedossier moet vooral blijken hoe de gemeente beter regie kan houden op projecten. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens de bespreking van dit agendapunt in de raadscommissie.  

  Lees verder
 • Han van Leeuwen vertrekt als burgemeester Beverwijk

  (19-07-2016)

  Burgemeester Han van Leeuwen heeft 30 juni 2016 een brief gestuurd aan de Commissaris van de Koning, waarin hij de Koning verzoekt hem per 1 januari 2017 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie.
  Op 7 juli 2016 heeft Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander de heer Van Leeuwen eervol ontslag toegekend.

  Lees verder
 • Onderzoeken leningenportefeuille/Aagtenbelt

  (01-07-2016)

  Beverwijk – De gemeenteraad van Beverwijk heeft gisteren besloten twee onderzoekscommissies in te stellen. Een commissie zal zich bezighouden met het onderzoeken van de leningenportefeuille die de gemeente is aangegaan in het kader van de ‘Vitale stad’, de stadsvernieuwing en uitbreiding. De andere commissie zal zich richten op het onderzoek naar de stort van staalslakken bij de Aagtenbelt. Beide voorstellen werden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Na de zomer komen de commissies met een plan van aanpak dat aan de raad wordt voorgelegd.

  Lees verder
 • De gemeente Beverwijk gaat WhatsAppen

  (01-06-2016)

  Vanaf nu kunt u uw vragen ook via WhatsApp aan de gemeente stellen. Verantwoordelijk wethouder Haydar Erol wil dat de dienstverlening voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. U kunt zelf bepalen hoe u in contact met de gemeente komt: via de website/e-mail, sociale media, telefoon, balie en nu ook WhatsApp.

  Lees verder
 • Pas op voor de Berenklauw

  (23-06-2017)

  De reuzenberenklauw lijkt een mooie plant, maar pas op. Bij aanraking van de reusachtige bladeren komen sappen vrij. De sappen kunnen op de huid jeukende plekken veroorzaken. Bij blootstelling aan de zon kunnen hardnekkige zwellingen en blaren ontstaan. Kom je in aanraking met een reuzenberenklauw dan is het advies de huid goed af te spoelen, te bedekken tegen zonlicht en een arts te raadplegen. Bij contact met de ogen geldt: uitspoelen met veel water en naar de dokter. Heeft u sap in de mond gekregen? Ga direct naar de spoedeisende hulp, dit is zeer gevaarlijk.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

  (16-06-2017)

  Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

  Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

  In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen op beleidsontwikkelingen aan hiervoor ingestelde raden (Cliëntenraden en Wmo-raden). Maar de gemeenten én de bestaande raden vinden die huidige vorm van inspraak in de context van de transformatie onvoldoende. Participatie houdt voor ons meer in dan de wettelijke verplichting om inspraak te regelen. Het betekent ook actief ophalen van kennis en ervaring en openstaan voor initiatieven en vraagstukken van alle inwoners.

  Lees de nieuwsbrief

  De pijltjes aan de rechterkant en de blokjes aan de onderkant in de nieuwsbrief zijn aanklikbaar. Zo bladert u door de nieuwsbrief.

  Beverwijk, 16 juni 2017

 • Leefbaarheid leidend bij keuze voorkeursvariant A8-A9

  (23-05-2017)

  Het college staat afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder

  Lees verder
 • De Gemeentegids 2017 is uit!

  (20-03-2017)

  De gids is gemaakt door FMR Producties uit Den Helder. De gids wordt sinds 2015 niet meer huis-aan-huis verspreid maar is natuurlijk wel beschikbaar voor iedere inwoner van Beverwijk en Wijk aan Zee, op papier of via onze website:

  Gemeentegids 2017

  Lees verder
 • Update project Centrum 26 januari 2017

  (26-01-2017)
 • Overwegend veel steun voor focus op Breestraat

  (16-09-2016)

  Beverwijk –  De raadscommissie besprak tijdens de vergadering van 15 september 2016 het voorstel om het stadscentrum op te knappen. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het lijkt er echter op dat de focus meer zal komen te liggen op de Breestraat. Beverwijk –  De raadscommissie besprak tijdens de vergadering van 15 september 2016 het voorstel om het stadscentrum op te knappen. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het lijkt er echter op dat de focus meer zal komen te liggen op de Breestraat.

  Lees verder
 • Stand van zaken project Centrum (update 15/09/16)

  (15-09-2016)

  Het afgelopen half jaar is gewerkt aan de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp project Centrum naar een Definitief Ontwerp. Bij het doorrekenen van dit DO bleken de kosten voor de uitvoering aanmerkelijk hoger dan het beschikbare budget. Er waren geen eenvoudige oplossingen. Dit heeft het college doen besluiten om een ‘pas op de plaats’ te maken en gedurende de zomerperiode de tijd te nemen om tot een goede oplossing te komen.

  Lees verder
 • Proef gratis parkeren Centrum uitgesteld (persbericht raad)

  (01-09-2016)

  Beverwijk – Gratis parkeren in het centrum van Beverwijk zit er voorlopig nog niet in. De proef wordt tot nader order uitgesteld. Dat besluit heeft de gemeenteraad tijdens een extra raadsvergadering genomen.

  Lees verder
 • Subsidietender Mantelzorgondersteuning

  (05-07-2016)

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen nieuw beleid voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning vastgesteld. Met ambitieus en vernieuwend beleid willen de gemeenten de in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordende mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen. Voor de uitvoering van het programma zoeken de gemeenten een maatschappelijke partner die in staat is een vernieuwende aanpak voor te stellen.

  Lees verder
 • De toekomst van het (betaald) parkeren in de stad

  (14-06-2016)

  Beverwijk – De gemeente Beverwijk onderzoekt de mogelijkheden van het betaald en vrij parkeren in de stad. Tijdens de raadscommissie van 9 juni 2016 blijkt dat de fracties verschillend denken over de manier waarop. In opdracht van de raad heeft het college hier een voorstel toe gedaan. Dit voorstel werd wisselend ontvangen in de raadscommissie. Diverse partijen plaatsten kanttekeningen bij de uitvoering van het voorstel en welke doelen worden nagestreefd. Inspreker Veldhuis sprak namens de winkeliers over een blauwe zone in het centrum gebied. Wethouder Dorenbos heeft hierop toegezegd dat ambtelijk contact wordt opgenomen met de centrumwinkeliers om hun plannen (o.a. blauwe zone) door te spreken.

  Lees verder
 • Uitslag Raadgevend referendum 6 april 2016

  (07-04-2016)

  Woensdag 6 april konden kiezers stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De voorlopige uitslagen van stembureaus in de gemeente Beverwijk zijn bekend.

  Lees verder

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram