Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland

  (07-01-2020)
 • Alkmaarseweg/Rijksstraatweg weer open voor alle verkeer

  (19-12-2019)

  De proef met de afsluiting voor autoverkeer Alkmaarseweg/Rijksstraatweg stopt. Op 23 december heffen we de afsluiting op de Rijksstraatweg op. Dan geldt weer de verkeerssituatie, zoals die voor de proef was. We passen de verkeersborden aan.

  Lees verder
 • Reactie IJmondgemeenten uitstoot Tata Steel

  (06-12-2019)

  Dinsdagavond 4 december zijn de colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen door Provincie Noord-Holland vertrouwelijk geïnformeerd over de uitstoot van de sinterkoelers bij Tata Steel. Na een melding van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof bij de sinterkoelers hoger is dan waar altijd van uit is gegaan en in de vergunning is opgenomen. Voor meer informatie zie de brief die Gedeputeerde Staten woensdagochtend 5 december naar Provinciale Staten heeft gestuurd.

  Lees verder
 • Gemeente Beverwijk stopt met WhatsApp

  (26-11-2019)

  Vanaf vrijdag 29 november 2019 is de gemeente Beverwijk niet meer bereikbaar via WhatsApp. WhatsApp heeft namelijk bepaald dat overheden en ondernemers geen persoonlijk WhatsApp-account meer mogen gebruiken.

  Lees verder
 • BinnensteBuiten 18 september 2019

  (17-09-2019)

  We zijn verrast door het faillissement van BDU Media, de uitgever van Nieuwsblad De Kennemer. Omdat er deze week al geen nieuwe editie verschijnt, wordt onze informatiepagina BinnensteBuiten niet gepubliceerd. Via onderstaande downloads kunt u de BinnensteBuiten toch lezen.

  De openbare bekendmakingen worden altijd gepubliceerd op onze website.  Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen bij u in de buurt? Dat kan. Download de app of meld u aan voor de e-mail service.

  Beverwijk, 17 september 2019

  Lees verder
 • Kom langs bij handhaving

  (27-08-2019)

  Vanaf begin september starten de handhavers van gemeente Beverwijk met een inloopspreekuur. Op een vaste locatie en tijdstip kunnen inwoners en ondernemers met de handhavers in gesprek over de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Met het spreekuur wil de gemeente het contact met inwoner versterken en samenwerken aan een veilige en prettige woon- en leefomgeving.

  Lees verder
 • Buurtgroen

  (26-06-2019)

  De eerste ‘buurtgroen’-tuinen in Beverwijk zijn geopend. Met de onthulling van een opvallende groene tegel door wethouder Haydar Erol zijn de tuinen in gebruik genomen. De tegel geeft aan dat bewoners dit openbare groen onderhouden. Sinds een paar jaar zijn een aantal Beverwijkers al actief bezig met het beheren van stukjes groen in de openbare ruimte. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Westertuinen. Twee actieve bewoonsters met groene vingers houden hier een groenvak van de gemeente bij. Het gevolg is een opvallende border met bloeiende vaste planten.

  Recent is een speelplek in Westertuinen omgevormd. Medewerkers van de gemeente hebben samen met een aantal bewoners de mogelijkheden voor de inrichting besproken. Men had heel sterk de wens om zelf het groen te beheren en ook eigen groenten te verbouwen. Samen met de gemeente is hier invulling aan gegeven. Het resultaat is een groene ontmoetingsplek voor de hele straat.

  Gezocht: Beverwijkers met groene vingers

  We moedigen dit soort initiatieven aan. Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. Bewoners die ook graag een stukje groen van de gemeente willen onderhouden of bijvoorbeeld graag een geveltuintje zouden willen maken, kunnen contact opnemen.

  Spelregels Buurtgroen

  Als u een stukje groen van de gemeente wilt onderhouden zijn er een aantal spelregels:

  • Er dient vooraf toestemming verleend te worden door één van de toezichthouders Groen van uw buurt.
  • Het ‘Buurtgroen’ wordt ordelijk en net onderhouden en het gebruik ervan mag niet leiden tot overlast.
  • Eventuele bomen in het ‘Buurtgroen’ blijven in beheer van de gemeente.
  • Het ‘Buurtgroen’ blijft altijd eigendom van de gemeente. Dit geldt ook als u het terrein al lange tijd beheerd. Verjaring kan nooit aan de orde zijn.
  • U zorgt zelf voor de afvoer van het groenafval.
  • Deze en een aantal overige spelregels worden, na overleg, vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gemeente.

  Voorbeelden

  Boomvak

  Rondom een boom ligt vaak een strook die niet verhard is om zo de boom voldoende zuurstof te bieden. In deze boomspiegel kan lage beplanting worden aangebracht wat niet te diep wortelt.

  Plantenbak

  Op locaties waar plantenbakken staan is het mogelijk om een bak te adopteren. Als er niet al aantrekkelijke beplanting in staat, kunt u hier zelf plantjes in plaatsen. Naast het netjes houden van de plantenbak bent u ook verantwoordelijk voor het water geven in de droge periodes.

  Geveltuin

  Bij een geveltuintje wordt een strookje verharding grenzend aan de woning verwijderd en kan een klein tuintje worden aangebracht. Vooral woningen die geen voortuin hebben zijn geschikt, wel moet altijd bekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor een voetpad.

  Stadslandbouw

  De grotere oppervlakten hebben vaak een grotere invloed op de buurt. Er zijn meerdere bewoners bij het beheer betrokken. Dit vraagt dus om een uitgebreider proces waarbij de buurt op de hoogte wordt gebracht en waar meer afspraken moeten worden gemaakt. In Beverwijk is inmiddels een oude speelplek omgevormd naar een moestuintje en op een aantal plekken worden grotere groenvakken door meerdere bewoners beheerd.

  Contact

  Heeft u interesse in het beheren van een stukje groen in uw buurt, neem dan contact op met de Toezichthouder Groen van uw buurt via het contactformulier of neem telefonisch contact op via (0251-) 256 256.

  Links

  Voor meer inspiratie zijn hier een aantal interessante links, soortkeuze kan in overleg met Toezichthouder Groen plaatsvinden:

 • Uitslag verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

  (27-05-2019)
 • Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  (21-03-2019)

  De uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in de gemeente Beverwijk:

  Lees verder
 • Grafiet en gezondheid

  (18-12-2018)

  Dinsdag 4 juni heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Het onderzoek grafiet en gezondheid is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd. Kijk voor alle informatie hierover op de website van de provincie (externe website).

  Vragen?

  In de IJmond ontstond onrust door de grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord op haar website:

  Beantwoording bewonersvragen (nieuwsbericht website GGD 31 juli 2019)

  Voor gezondheidsvragen kan iedereen terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor meer informatie kijk op de website van de GGDKennemerland (externe link)

  Informatiebijeenkomsten

  Donderdag 6 juni heeft Tata Steel een toelichting gegeven op meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken (Roadmap 2030). De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 19 juni een bewonersbijeenkomst. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden. De GGD Kennemerland is aanwezig voor vragen over gezondheid in de leefomgeving met betrekking tot grafietregens.

  Beverwijk, 7 juni 2019

  Lees verder
 • Inloopspreekuur over geldzaken

  (13-06-2017)

  Vanaf vrijdag 30 juni starten wij met een inloopspreekuur over geldzaken. Dit spreekuur is voor bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die vragen hebben over financiële problemen. Deskundigen van Sociaal.nl en Socius, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdige problemen met geld kunnen worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

  Het spreekuur vindt het komende half jaar elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur plaats in het Stadhuis. Wilt u tussen 10.00 uur en 11.00 uur komen, dan vragen wij u van te voren een afspraak maken via het Klant Contact Centrum – 0251-256 256. Het volgende uur is een open inloop. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.

  Afspraak maken

  Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Het Sociaal team heeft geconstateerd dat er sprake is van een toename in het aantal hulpaanvragen over schulden. De pilot is preventief bedoeld. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of deze wordt voortgezet, dan wel aanpassingen moeten plaatsvinden.

  Beverwijk, 14 juni 2017

  Meer informatie over Hulp bij schulden

 • Lijst bomen die verwijderd worden

  (19-12-2019)

  Ieder jaar zijn er een aantal bomen die door de gemeente verwijderd worden. Dat kan om diverse redenen zijn: de boom is ziek, verdroogd of zelfs dood of hij geeft overlast voor de buurt. In onderstaande lijst kunt u lezen welke bomen gekapt gaan worden en om welke reden. En natuurlijk heel belangrijk of er een nieuwe boom wordt geplant. De bomen op deze lijst worden in de periode januari-maart 2020 verwijderd.

  Lees verder
 • Oproep sportkampioenen 2019

  (16-12-2019)

  Kent u een sporter(s)  uit Beverwijk of Wijk aan Zee die in 2019 een nationale, Europese- of Wereldtitel heeft behaald? Laat het ons weten en meld uw kampioen(en) aan. De gemeente Beverwijk is trots op haar sporters en vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op vrijdag 7 februari 2020 worden de Beverwijkse kampioenen gehuldigd op het Stadhuis. 

  Lees verder
 • Welke nieuwe naam past bij bedrijventerrein Beverwijk?

  (28-11-2019)

  De Wijkermeer, de Pijp en de Parallelweg worden de komende jaren samengevoegd tot een duurzaam werk- en woongebied. Welke naam past daar volgens jou het beste bij? Dat willen we graag weten!

  Geef jouw mening in slechts drie vragen:

  Start enquête

  Alvast bedankt voor de medewerking!


  Beverwijk, 28 november 2019

 • Beverwijk controleert op hondenbelasting

  (17-09-2019)

  Vanaf deze week vindt weer de jaarlijkse controle plaats op het bezit van honden. Daarvoor huurt de gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem BV uit Velp. De controleurs komen bij een deel van de Beverwijkse huishoudens langs om het hondenbezit te inventariseren. Als blijkt dat iemand een hond heeft waar geen belasting voor wordt betaald, wordt ter plekke een aangiftebiljet ingevuld. De controleurs van Legitiem kunnen zich legitimeren.

  Lees verder
 • Hulp vinden via Beverwijkwijzer

  (02-09-2019)
 • Japanse duizendknoop gespot? Meld het.

  (15-07-2019)
 • Grafietalarm zaterdag 8 juni 2019

  (08-06-2019)

  Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein.

  De IJmond-gemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er alles aan te doen om de grafietregens te stoppen.

  De provincie Noord-Holland doet een dringend verzoek aan Tata Steel/Harsco om zich te houden aan hun nieuwe maatregelen die ze in hun brief aan de provincie hebben gedeeld en daarnaast ook met de pers hebben gecommuniceerd. Deze oproep ondersteunen de IJmond-gemeenten van harte. Onze inwoners moeten zekerheid hebben dat de grafietregens nu daadwerkelijk stoppen.

  De IJmond-gemeenten staan in nauw contact met de provincie Noord-Holland en Tata Steel om de grafietregens te stoppen. Zodra meer duidelijk is delen wij dit met onze inwoners.

  Voor vragen over grafietregen en gezondheid kijk op de website van het RIVM.

  Beverwijk, 8 juni 2019

 • Lintjesregen 2019

  (26-04-2019)

  Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Smit aan zes inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in het Kennemer Theater. Alle gedecoreerden zijn persoonlijk door de burgemeester vanaf hun huisadres opgehaald en meegenomen naar het Kennemer Theater. Bij binnenkomst zaten familie, vrienden en andere genodigden al in de Grote zaal te wachten.

                     

  Op onze Facebookpagina staat een kort video-verslag.

  De volgende personen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen:

  Lees verder
 • Uitslag enquête strand Wijk aan Zee

  (05-02-2019)

  In november 2018 is enquête gehouden over het strand in Wijk aan Zee. Bijna 600 mensen hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank!

  De resultaten zijn bekend (zie downloads).

  Beverwijk, 5 februari 2019

  Downloads

  Lees verder
 • Geld vinden via vindsubsidies.nl

  (03-04-2018)

  Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl  makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of fondsen bekijken en aanvragen. Ook kun je er vragen stellen en advies krijgen over hoe je het beste een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkLogo Twitter

Logo Instagram