Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • ‘’Maximale prioriteit politie op aanpak jeugdbende’’

  (15-02-2019)

  Beverwijk – ‘’Hondsbrutaal’’, zo typeert burgemeester Smit het wangedrag van de jeugdbende die actief is op de grens van Beverwijk en Heemskerk. De raadscommissie kwam in een spoedzitting bijeen, op verzoek van VVD raadslid Heinink, om te worden bijgepraat over wat speelt en welke maatregelen worden genomen.

  Lees verder
 • Uitslag enquête strand Wijk aan Zee

  (05-02-2019)

  In november 2018 is enquête gehouden over het strand in Wijk aan Zee. Bijna 600 mensen hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank!

  De resultaten zijn bekend (zie downloads).

  Beverwijk, 5 februari 2019

  Downloads

  Lees verder
 • Oproep sportkampioenen 2018

  (10-01-2019)

  Kent u een sporter(s)  uit Beverwijk of Wijk aan Zee die in 2018 een nationale, Europese- of Wereldtitel heeft behaald? Laat het ons weten en meld uw kampioen(en) aan. De gemeente Beverwijk is trots op haar sporters en vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op vrijdag 15 februari 2019 worden de Beverwijkse kampioenen gehuldigd op het Stadhuis. 

  Lees verder
 • Lijst bomen die verwijderd worden

  (04-01-2019)

  Ieder jaar zijn er een aantal bomen die door de gemeente verwijderd worden. Dat kan om diverse redenen zijn: de boom is ziek, verdroogd of zelfs dood of hij geeft overlast voor de buurt. In onderstaande lijst kunt u lezen welke bomen gekapt gaan worden en om welke reden. En natuurlijk heel belangrijk of er een nieuwe boom wordt geplant. De bomen op deze lijst worden in de eerste periode van 2019 verwijderd.

  Lees verder
 • Afspraken n.a.v. bijeenkomst Tata Steel

  (18-12-2018)

  Afgelopen dinsdagavond spraken we met inwoners uit  Heemskerk, Velsen en Beverwijk over de uitstoot bij Tata Steel. We kijken terug op een waardevolle avond waar we veel informatie hebben gekregen van inwoners. We hebben geluisterd naar de zorgen, vragen en eventuele oplossingen.

  Lees verder
 • Vragen en antwoorden bijeenkomst Tata Steel

  (06-12-2018)

  Op woensdag 28 november 2018 organiseerde de provincie Noord-Holland een bewonersavond over de grafietregen van Tata Steel/Harsco. Naar aanleiding van deze avond hebben we vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze antwoorden vindt u op de website van de provincie Noord-Holland. U vindt daar ook de presentaties van de bewonersavond en de Factsheets van Tata Steel/Harsco en OD IJmond.

  Beverwijk, 06-12-2018

 • Beverwijk gaat voor afvaldumpvrij

  (08-11-2018)

  BEVERWIJK – Donderdag 8 november geeft wethouder Hanneke Niele het startsein voor het project Beverwijk Afvaldumpvrij. Van november tot en met april zet de gemeente, samen met haar partners HVC, WOONopMAAT en PreWonen, diverse acties in om de dumpingen naast ondergrondse containers in Beverwijk uit te bannen. Schone containerplekken zorgen voor een prettig straatbeeld, straten waarin je graag thuiskomt.

  Lees verder
 • Jaarverslag Leerplicht 2017-2018

  (08-10-2018)

  Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2017-2018 is gepubliceerd. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren.

  Lees verder
 • De Beverwijkwijzer is online

  (18-05-2018)

  De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben samengewerkt aan een nieuwe website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties die werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen: het Sociaal Domein. Deze website is gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers. Neem gerust een kijkje door op de knop te drukken:

  Beverwijkwijzer

  Lees verder
 • Geld vinden via vindsubsidies.nl

  (03-04-2018)

  Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl  makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of fondsen bekijken en aanvragen. Ook kun je er vragen stellen en advies krijgen over hoe je het beste een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • VVD grootste, VRIJ! en Samen Beverwijk nieuw in raad

  (23-03-2018)

  Beverwijk – Het centrale stembureau heeft, twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, officieel de resultaten vastgesteld. De fractie van de VVD wordt de grootste partij. Ook zijn er nieuwkomers: VRIJ! Beverwijk en Samen Beverwijk veroveren uit het niets twee zetels in de raad.

  Lees verder
 • H&M in voormalig V&D-pand

  (30-06-2017)

  Bouwfonds Investment Management heeft vandaag bekend gemaakt het voormalig V&D pand in de Breestraat in zijn geheel te hebben verhuurd aan Hennes & Mauritz. Alvorens H&M in oktober open gaat, wordt het pand gerenoveerd en krijgt het een volledig nieuwe façade.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur over geldzaken

  (13-06-2017)

  Vanaf vrijdag 30 juni starten wij met een inloopspreekuur over geldzaken. Dit spreekuur is voor bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die vragen hebben over financiële problemen. Deskundigen van Sociaal.nl en Socius, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdige problemen met geld kunnen worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

  Het spreekuur vindt het komende half jaar elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur plaats in het Stadhuis. Wilt u tussen 10.00 uur en 11.00 uur komen, dan vragen wij u van te voren een afspraak maken via het Klant Contact Centrum – 0251-256 256. Het volgende uur is een open inloop. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.

  Afspraak maken

  Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Het Sociaal team heeft geconstateerd dat er sprake is van een toename in het aantal hulpaanvragen over schulden. De pilot is preventief bedoeld. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of deze wordt voortgezet, dan wel aanpassingen moeten plaatsvinden.

  Beverwijk, 14 juni 2017

  Meer informatie over Hulp bij schulden

 • Extra rolcontainer voor Plastic, Blik en Drinkpakken?

  (06-02-2019)

  In gemeente Beverwijk hebben we gemiddeld 300 kg restafval per persoon, per jaar. Afgesproken is dat gemeenten de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg in 2020. Dat gaan we nog niet halen in Beverwijk, maar duidelijk is dat we beter moeten scheiden. De gemeenteraad heeft dit belang ook onderschreven. In december 2017 heeft de raad besloten om gedurende zes maanden een proef uit te voeren om plastic, blik en drinkpakken (PBD) gescheiden in te zamelen. De resultaten van de deze proef zijn nu bekend. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van PBD scheiden aan huis en nascheiding van PBD. Op basis van de resultaten van beide onderzoeken wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om alle huishoudens die al een rolcontainer aan huis hebben, een extra rolcontainer voor PBD te geven. De gemeenteraad bespreekt op 7 februari – tijdens de commissievergadering - het voorstel voor de nieuwe wijze van afvalinzameling.

  Lees verder
 • Update grafietregens

  (29-01-2019)

  Gedeputeerde Adnan Tekin heeft een weblog geschreven over de stand van zaken grafietregens. In zijn weblog geeft hij ook een update over alle werkzaamheden die de provincie heeft ingezet om de overlast te verminderen. 

  Lees verder
 • Veranderingen eigen bijdrage Wmo

  (08-01-2019)

  In 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage betaalt van maximaal € 17,50 per 4 weken.

  Lees verder
 • Bezoekers en ondernemers tevreden over inrichting Breestraat

  (20-12-2018)

  In november is een enquête gehouden onder bezoekers, bewoners en ondernemers over de nieuwe inrichting van de Breestraat. Het oordeel is zeer positief: de Breestraat scoort gemiddeld een 7,2.

  Met name de bomen, plantvakken en bestrating krijgen een hoge waardering. Minder tevreden is men over de parkeerplekken voor auto’s en fietsen. De eerste zijn bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg aangegeven. Er zijn te weinig fietsrekken en soms belemmeren de fietsparkeervakken de loop naar de zijstraten.

  Lees verder
 • Donkere dagen: geen inbrekers geen kans!

  (13-12-2018)

  In de wintermaanden is de politie extra oplettend om overvallen, straatroven en inbraken te voorkomen. De politie controleert vaker om mogelijke verdachten af te schrikken en daders aan te houden. Dit kan de politie niet alleen. Samen met de gemeente Beverwijk worden allerlei acties ondernomen. Maar we hebben ook uw hulp nodig!

  Lees verder
 • Onderzoek naar asbest in bodem Middenveld Binnenduin

  (09-11-2018)

  Tijdens werkzaamheden aan de Annie Palmenlaan zijn enkele stukjes asbest in de bodem aangetroffen. De aannemer was op deze plek bezig met de aanleg van de bouwweg en de riolering. In overleg met de Omgevingsdienst IJmond is besloten de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

  Lees verder
 • Meld verdachte situaties met de WaakSamen-app

  (29-10-2018)

  Met App WaakSamen moeiteloos en eenvoudig melding doen van verdachte situatie.

  Vanaf 1 oktober 2018 is de gemeente Beverwijk aangesloten bij de app WaakSamen. Deze app helpt inwoners om anoniem een melding te maken van verdachte situaties. De meldingen komen rechtstreeks bij de politie en de gemeente binnen. Zij kunnen op deze manier direct handelen en zijn beter op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in de verschillende buurten. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS.

  Lees verder
 • Wijkplan Thuis in Oosterwijk

  (18-09-2018)

  Een wijk- of gebiedsgerichte aanpak vergt een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Van (vrijwillige) professionals tot bewoners, iedereen is nodig voor het doen slagen van een dergelijke aanpak. Onder begeleiding van Atrivé is daarom het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk' tot stand gekomen. Het doel van het wijkplan is:

  Zo lang mogelijk op een aangename manier zelfstandig thuis wonen in Oosterwijk

  Om dit te bereiken is er een werkgroep en kernteam samengesteld bestaande uit diverse bewoners en ondernemers uit Oosterwijk aangevuld met professionals van de gemeenten, coöperaties, welzijn- en zorgorganisaties. Zij hebben de bewoners en ondernemers uit Oosterwijk actief benaderd om te achterhalen welke ideeën en knelpunten er leven in de wijk. Deze zijn opgehaald door middel van een ronde tafel bijeenkomst, een wandeling door de wijk en het organiseren van een wijkcafé. Gedurende de inventarisatie werd duidelijk dat er een breder aantal onderwerpen leeft, dan alleen op het gebied van wonen en zorg. Het ging hierbij om thema’s als:

  Lees verder
 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  Donderdagochtend 26 april 2018 heeft burgemeester Smit tijdens de jaarlijkse Lintjesregen aan zeven inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

  Lees verder
 • Wethouder Cecilia van Weel-Niesten dient ontslag in

  (29-03-2018)

  Wethouder Cecilia van Weel-Niesten heeft officieel haar ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Beverwijk.
  In haar ontslagbrief van 29 maart 2018 geeft zij aan met onmiddellijke ingang haar taak als wethouder neer te leggen.

  Totdat er een nieuw college is benoemd, neemt burgemeester Martijn Smit de lopende zaken over uit haar portefeuille.

  Beverwijk, 29 maart 2018

 • Incident Firma Reym Nijverheidsweg

  (03-07-2017)

  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft via een tweet van Brandweer Kennemerland laten weten dat het incident vanmiddag bij de firma Reym aan de Nijverheidsweg onder controle is. Er is geen gevaar voor de omwonenden geweest.

  De woonbootbewoners aan de Ringvaart worden door de adviseur gevaarlijke stoffen bijgepraat.

  Bij een GRIP-1 situatie heeft de Veiligheidsregio Kennemerland de leiding over de bestrijding van het incident.

  Beverwijk, 3 juli 2017

 • HVC verstuurt nieuwe afvalpassen

  (23-06-2017)

  Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met oude ReinUnie passen hebben in de week van 19 tot en met 23 juni een nieuwe afvalpas ontvangen. De afvalpas biedt toegang tot de afvalbrengstations in Beverwijk én Velsen en vervangt de oude ReinUnie pas. Vanaf maandag 26 juni gaan de slagbomen bij de afvalbrengstations alleen nog maar open met de nieuwe afvalpas. Grof afval kan van maandag tot en met zaterdag worden weggebracht.   
  Heeft u geen nieuwe afvalpas ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram