Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Strandbeleid behandelrijp voor raadsvergadering

  (19-01-2018)

  Beverwijk – Recreatie en ontspanning aan de kust van Beverwijk, met Wijk aan Zee als ‘familiebadplaats met een vleugje cultuur’. De raadscommissie behandelde een nota, het Strandbeleid voor Wijk aan Zee voor de jaren 2018-2023, die dat werkelijkheid moet laten worden. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt over dit voorstel een besluit genomen.

  Lees verder
 • Oproep sportkampioenen 2017

  (08-12-2017)

  Kent u een sporter(s)  uit Beverwijk of Wijk aan Zee die in 2017 een nationale, Europese- of Wereldtitel heeft behaald? Laat het ons weten en meld uw kampioen(en) aan. De gemeente Beverwijk is trots op haar sporters en vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op vrijdag 9 februari 2018 worden de Beverwijkse kampioenen gehuldigd op het Stadhuis. 

  Lees verder
 • Meerestein-Noord afvaldump vrij

  (06-12-2017)

  Geen afval meer naast de ondergrondse containers.

  In de wijk Meerestein-Noord staat regelmatig afval naast de ondergrondse containers. Het project Stop grofvuildump is gestart om dit te stoppen. Veel professionele organisaties werken mee om dit project te laten slagen: PreWonen, WOONopMAAT, HVC, Noppes, Stichting Welzijn, Wijkagent, Sociaal Team, StreetRulez en de gemeente. Gisteravond, 4 december, kwamen de organisaties en buurtbewoners in het Leger des Heils bijeen tijdens een informatie-diner-avond.

  Lees verder
 • Mantelzorgwaardering

  (31-10-2017)

  Bent u mantelzorger? Zorgt u al lang voor iemand zonder dat u daar geld voor krijgt? Dat ligt er een klein cadeautje voor u klaar. Vraag het aan! Want Beverwijk is blij met haar mantelzorgers.

  Lees verder
 • Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016-2017

  (20-10-2017)

  Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. Dit keer in een nieuw jasje. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren.

  De inspanningen van leerplicht zijn er op gericht dat de jeugd een diploma kan halen, binnen hun mogelijkheden, zodat zij in de toekomst volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren naar school gaan. Echter, mocht scholing (al dan niet tijdelijk) niet binnen de mogelijkheden behoren, dan zoeken de leerplichtambtenaren met samenwerkingspartners naar andere trajecten, zoals hulpverlening of werktrajecten.

  Met dit jaarverslag informeert ons college de gemeenteraad over de leerplichtwerkzaamheden van het afgelopen schooljaar. Het verslag bevat kwantitatieve gegevens die aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn moeten worden gemeld. Via de link onder dit bericht kunt u het jaarverslag downloaden.


  Beverwijk, 20 oktober 2017

  Lees verder
 • Herinrichting Sint Odulfstraat in Wijk aan Zee

  (16-10-2017)

  Op maandag 16 oktober 2017 starten werkzaamheden in de Sint Odulfstraat in Wijk aan Zee. Het betreft de vervanging van de riolering en aansluitend een nieuwe inrichting en bestrating. Aannemer Bos Infra uit Heemskerk voert het werk, dat begint aan de kant van de Voorstraat, uit. Tijdens de uitvoering is de Sint Odulfstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Sint Odulfuskerk en de woningen in de Sint Odulfstraat zijn wel bereikbaar voor voetgangers. Het werk is naar verwachting 15 december 2017 gereed.

  Lees verder
 • Interessant programma Veteranendag Beverwijk en Heemskerk

  (05-10-2017)

  Op zondag 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Veteranendag plaats voor veteranen uit Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Inmiddels is het volledige programma bekend en het belooft een interessante middag te worden. Drs. A.M.C.(Angelien) Eisink en kapitein Vik Franke geven een lezing. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen. (Het volledige programma staat in de bijlage)

  Lees verder
 • Driekleurige beuk waardige vervanger Büllerlaan-kastanje

  (03-10-2017)

  Afgelopen zomer konden Beverwijkers via een Facebook-enquête stemmen op een waardige vervanger voor de grote kastanjeboom op de hoek Büllerlaan/Alkmaarseweg. De boom vervangen door een nieuwe kastanjeboom was helaas niet mogelijk in verband met kastanjebloedingsziekte in de grond. Bewoners hadden keuze uit een koningslinde, moseik, wilgbladige eik of driekleurige beuk. Alle vier de soorten zouden op deze locatie uit kunnen groeien tot een beeldbepalende boom.

  Lees verder
 • Start aanleg oversteekplaatsen Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee

  (26-09-2017)

  Om het veilig oversteken op de Verlengde Voorstraat te verbeteren laat gemeente Beverwijk, ter hoogte van het Boothuisplein en de Zeecroft, fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aanleggen. Op beide plekken komt een vluchtheuvel, waardoor op de Verlengde Voorstraat in twee fasen kan worden overgestoken. In 2016 is een voorlopig ontwerp aan bewoners getoond, dat het college van burgemeester en wethouders begin 2017 heeft vastgesteld. De werkzaamheden starten 2 oktober 2017. De planning is dat de werkzaamheden tot en met 17 november 2017 duren.

  Lees verder
 • Toch voortzetting zorgverzekering Zilveren Kruis

  (20-09-2017)

  Zilveren Kruis heeft alsnog een aanbod gedaan om de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) in 2018 in gemeente Beverwijk voort te zetten. Eerder berichten wij dat Zilveren Kruis was gestopt met de zorgverzekering voor minima in de gemeente Beverwijk. Het college heeft inmiddels besloten in te gaan op het iets versoberde aanbod van Zilveren Kruis.

  Lees verder
 • Verplaatsen bushalte Vondellaan bij Rode Kruis ziekenhuis

  (18-09-2017)

  Op maandag 25 september a.s. starten de werkzaamheden om de bushalte op de Vondellaan, ter hoogte van het Rode Kruis ziekenhuis, te verplaatsen. De gemeente heeft dit besluit genomen naar aanleiding van diverse meldingen van het Rode Kruis ziekenhuis en buschauffeurs. Zij gaven aan dat overstekende voetgangers slecht zicht hebben op het overige verkeer tijdens het halteren van de bus.

  Lees verder
 • Wethouder van Weel reikt Monumentenprijs 2017 uit

  (08-09-2017)

  Op zaterdag 9 september 2017 om 14.00 uur reikt wethouder Cecilia van Weel, de Monumentenprijs 2017 uit. De familie de Jongh-de Wilde mag de prijs samen met een oorkonde in ontvangst nemen als blijk van waardering voor het restaureren van het pand aan de Zeestraat 127, genaamd ‘Huis Duynwyck’.

  Lees verder
 • Werken aan de gezondheid van onze inwoners

  (05-09-2017)

  De gemeente Beverwijk vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk en wil deze bevorderen. Daarom maakt de gemeente iedere vier jaar een gezondheidsplan. Voor het eerst is er nu, samen met de 10 regiogemeenten, een regionaal gezondheidsplan opgesteld. Hierin staat welke gezondheidsonderwerpen de komende jaren (2017-2020) belangrijk zijn. Aan die plannen werken de gemeenten samen met de GGD. Door zaken samen op te pakken staan we sterker dan iedere gemeente afzonderlijk.

  Lees verder
 • Expositie fotoproject van Wijkplaats in het Stadhuis

  (04-09-2017)

  In de publiekshal van het Stadhuis exposeren leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Kennemer College met het fotoproject ‘Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt’ van Wijkplaats. De expositieperiode loopt van 4 september tot 27 oktober 2017.

  Lees verder
 • Beverwijk controleert op hondenbelasting

  (29-08-2017)

  Vanaf maandag 4 september 2017 vinden weer controles plaats op het bezit van honden. Daarvoor huurt de gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem BV uit Velp.

  Lees verder
 • Vier participatiesessies verduidelijking Detailhandelsbeleid

  (25-08-2017)

  Begin september 2017 organiseert de gemeente vier sessies voor ondernemers en pandeigenaren uit verschillende winkelgebieden. In de sessies wordt informatie opgehaald en verduidelijking gegeven over het Detailhandelsbeleid.

  Lees verder
 • H&M in voormalig V&D-pand

  (30-06-2017)

  Bouwfonds Investment Management heeft vandaag bekend gemaakt het voormalig V&D pand in de Breestraat in zijn geheel te hebben verhuurd aan Hennes & Mauritz. Alvorens H&M in oktober open gaat, wordt het pand gerenoveerd en krijgt het een volledig nieuwe façade.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

  (16-06-2017)

  Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

  Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

  In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen op beleidsontwikkelingen aan hiervoor ingestelde raden (Cliëntenraden en Wmo-raden). Maar de gemeenten én de bestaande raden vinden die huidige vorm van inspraak in de context van de transformatie onvoldoende. Participatie houdt voor ons meer in dan de wettelijke verplichting om inspraak te regelen. Het betekent ook actief ophalen van kennis en ervaring en openstaan voor initiatieven en vraagstukken van alle inwoners.

  Lees de nieuwsbrief

  De pijltjes aan de rechterkant en de blokjes aan de onderkant in de nieuwsbrief zijn aanklikbaar. Zo bladert u door de nieuwsbrief.

  Beverwijk, 16 juni 2017

 • Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

  (18-04-2017)

  In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder
 • Uitslag Raadgevend referendum 6 april 2016

  (07-04-2016)

  Woensdag 6 april konden kiezers stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De voorlopige uitslagen van stembureaus in de gemeente Beverwijk zijn bekend.

  Lees verder
 • Nieuwjaarsspeech burgemeester Martijn Smit

  (09-01-2018)

  Dames en heren,

  Er was mij van tevoren gezegd dat het altijd wel druk is op de Nieuwjaarsreceptie. Eerst zien dan geloven, dacht ik. Maar wat is het druk en wat is het fantastisch dat u er allemaal bent. Ik vind dat geweldig. Ik zie veel inwoners, maar ik zie ook ontzettend veel ondernemers. Ik zie mensen van onze politie, van onze buurgemeenten en mensen uit de politiek.

  Namens het college en het gemeentebestuur van Beverwijk heet ik u hartelijk welkom hier vandaag in ons Stadhuis van Beverwijk.

  Lees verder
 • Landelijke ophokplicht na geval vogelgriep Biddinghuizen

  (08-12-2017)

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vrijdag 8 december 2017 bericht over een landelijke ophokplicht nadat er bij een bedrijf in Biddinghuizen (gemeente Dronten) vogelgriep is vastgesteld.

  Deze ophokplicht is ook van toepassing voor pluimvee en watervogels bij onze Kinderboerderij De Baak
  U kunt de kinderboerderij wel gewoon bezoeken.

  Beverwijk, 8 december 2017

  Update 8 januari 2018

  Nieuwsbericht van het Ministerie van Landbouw, Natuurlijk en Voedselkwaliteit:

  Versoepeling landelijke maatregelen

  Een aantal  landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

  De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

 • Stevige lobby resulteert in extra intercity’s op Kennemerlijn

  (04-12-2017)

  Met ingang van de nieuwe dienstregeling van NS per 10 december 2017 rijden er in de ochtend- en avondspits een extra intercity tussen Alkmaar, Heiloo, Castricum, Beverwijk en Haarlem.

  Lees verder
 • Gemeente Beverwijk start met controles op illegale afvalstort

  (23-10-2017)

  Gemeente Beverwijk ontvangt dagelijks meldingen van overlast met betrekking tot afvaldumpingen bij de ondergrondse containers. De gemeente heeft haar handen vol aan het opruimen van dit illegaal gestort afval. Daarom gaan de gemeente Beverwijk, HVC en de Omgevingsdienst IJmond, vanaf 23 oktober controles uitvoeren op illegaal gestort afval. Met name afval afkomstig van ondernemers wordt in de gaten gehouden.

  Lees verder
 • Meerderheid kiest voor nieuwe opstelling weekmarkt

  (16-10-2017)

  Op 11 oktober 2017 heeft de gemeente een gesprek gevoerd met de marktkooplieden en ondernemers van het Centrum over de opstelling van de weekmarkt, straks als de Breestraat klaar is. Er zijn twee mogelijke varianten gepresenteerd. Een grote meerderheid van de aanwezigen koos voor de nieuwe variant waarin de kramen naar elkaar toe staan en in het middendeel van de Breestraat ruimte is voor terrassen of activiteiten.

  Lees verder
 • Overleg over opstelling markt nieuwe Breestraat

  (11-10-2017)

   Vanavond gaat de gemeente in gesprek met de marktkooplieden en ondernemers van het Centrum over de opstelling van de weekmarkt, straks als de Breestraat klaar is. Er zijn twee mogelijke varianten, die besproken worden. Op basis van de input en een proefopstelling in november, wordt in december een besluit genomen over de definitieve opstelling.

  Lees verder
 • Marktconsultatie Zeehaven De Pijp

  (03-10-2017)

  De gemeente Beverwijk werkt aan het verzelfstandigingsproces van de Beverwijkse zeehaven De Pijp in het kader van een duurzame toekomst van de gemeentelijke haven. Als onderdeel van dat proces is recent door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besloten om te starten met de marktconsultatie zeehaven De Pijp Beverwijk.

  Hieronder wordt uitgelegd wat de marktconsultatie inhoudt. En er wordt teruggeblikt naar het waarom van de marktconsultatie en bij ‘proces en planning’ vooruit gekeken naar het tijdspad van de komende maanden.

  Lees verder
 • Aan tafel met burgemeester Smit

  (28-09-2017)

  Burgemeester Martijn Smit is sinds 18 mei 2017 onze nieuwe burgemeester. Hij wordt regelmatig uitgenodigd bij openingen, jubilea en andere speciale gelegenheden. Dat vindt hij erg leuk. Maar hij is ook benieuwd naar de dagelijkse onderwerpen die in onze gemeente worden besproken.

  Woont of werkt u in Beverwijk of Wijk aan Zee? En wilt u iets bespreken met de burgemeester? Nodig de burgemeester dan uit! Bijvoorbeeld voor een lunch bij u thuis, op het werk of in de klas. De burgemeester gaat graag het gesprek aan.

  Lees verder
 • Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

  (20-09-2017)

  De gemeente Beverwijk heeft per 1 oktober 2017 een nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen: Welzorg Nederland.

  Inwoners kunnen een hulpmiddel krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan bijvoorbeeld een scootmobiel of rolstoel zijn. Tot 1 oktober 2017 worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Vanaf 1 oktober 2017 worden de hulpmiddelen overgenomen door Welzorg Nederland. 

  Lees verder
 • Kap twee populieren Alkmaarseweg

  (20-09-2017)

  Op 25 en 26 september a.s. worden op de Alkmaarseweg twee populieren gekapt. Het gaat om de populieren op de hoek Alkmaarseweg/Hilbersplein en Alkmaarseweg/Heemskerkerweg. Deze twee beeldbepalende populieren zijn aan het eind van hun levensduur. Dit is onder andere te merken aan de grote takken die eerder bij hevige storm uit de bomen zijn gewaaid. Met het winter-/stormseizoen voor de deur wil de gemeente geen risico lopen.

  Lees verder
 • Nieuwe route voor buslijn 79

  (08-09-2017)

  Buslijn 79 van Connexxion rijdt sinds zondag 3 september een andere route. Daardoor vervallen enkele bushaltes op de bestaande route en komen er nieuwe haltes bij op de nieuwe route.

  Lees verder
 • Grijp uw kans: Open Monumentendag op 9 en 10 september!

  (06-09-2017)

  Op zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag. Op deze dagen zijn vele monumenten een dag of weekend lang opengesteld in heel Nederland. De Open Monumentendag biedt daarmee iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met monumenten en wil zo de belangstelling voor monumenten bij breed publiek vergroten. Het thema voor Open Monumentendag 2017 is: Boeren, burgers en buitenlui. Ook gemeente Beverwijk stelt haar monumenten tijdens Open Monumentendag open. Het is de kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt, zoals de Wijkertoren.

  Lees verder
 • Start bouwrijp maken plan 13 woningen Hoflanderweg - Beneluxlaan

  (04-09-2017)

  Half september 2017 start de gemeente Beverwijk met het bouwrijp maken van het bouwterrein aan de Hoflanderweg, naast sporthal Kinheim. Op het terrein komen 13 koopwoningen, waarvoor de gemeente in het voorjaar een vergunning heeft afgegeven.

  Het bouwrijp maken duurt tot medio oktober. Dan start Smits Bouwbedrijf met de bouw van de woningen.

  Lees verder
 • Grof afval? Gebruik een gratis aanhangwagen!

  (30-08-2017)

  Vanaf 1 september 2017 kunnen inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen gratis een aanhangwagen gebruiken om grof afval naar het afvalbrengstation in Velsen of Beverwijk te brengen. Wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk: “Met de service van een aanhangwagen te leen is het zó makkelijk om zelf uw grofvuil of snoeiafval weg te brengen naar het afvalbrengstation. Doe ook mee!”

  Lees verder
 • Expositie ‘Stel je niet zo aan’ in het Stadhuis

  (28-08-2017)

  In de publiekshal van het Stadhuis exposeert Stichting Welzijn Beverwijk met fotografie van Elena Nicolaas. De fotoserie ‘Stel je niet zo aan’ gaat over jongeren met een depressie. De expositieperiode loopt van dinsdag 5 september tot vrijdag 27 oktober 2017.

  Lees verder
 • Incident Firma Reym Nijverheidsweg

  (03-07-2017)

  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft via een tweet van Brandweer Kennemerland laten weten dat het incident vanmiddag bij de firma Reym aan de Nijverheidsweg onder controle is. Er is geen gevaar voor de omwonenden geweest.

  De woonbootbewoners aan de Ringvaart worden door de adviseur gevaarlijke stoffen bijgepraat.

  Bij een GRIP-1 situatie heeft de Veiligheidsregio Kennemerland de leiding over de bestrijding van het incident.

  Beverwijk, 3 juli 2017

 • HVC verstuurt nieuwe afvalpassen

  (23-06-2017)

  Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met oude ReinUnie passen hebben in de week van 19 tot en met 23 juni een nieuwe afvalpas ontvangen. De afvalpas biedt toegang tot de afvalbrengstations in Beverwijk én Velsen en vervangt de oude ReinUnie pas. Vanaf maandag 26 juni gaan de slagbomen bij de afvalbrengstations alleen nog maar open met de nieuwe afvalpas. Grof afval kan van maandag tot en met zaterdag worden weggebracht.   
  Heeft u geen nieuwe afvalpas ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur over geldzaken

  (13-06-2017)

  Vanaf vrijdag 30 juni starten wij met een inloopspreekuur over geldzaken. Dit spreekuur is voor bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die vragen hebben over financiële problemen. Deskundigen van Sociaal.nl en Socius, zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdige problemen met geld kunnen worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

  Het spreekuur vindt het komende half jaar elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur plaats in het Stadhuis. Wilt u tussen 10.00 uur en 11.00 uur komen, dan vragen wij u van te voren een afspraak maken via het Klant Contact Centrum – 0251-256 256. Het volgende uur is een open inloop. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal team. Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van werk, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.

  Afspraak maken

  Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Het Sociaal team heeft geconstateerd dat er sprake is van een toename in het aantal hulpaanvragen over schulden. De pilot is preventief bedoeld. Aan het eind van de pilot wordt bekeken of deze wordt voortgezet, dan wel aanpassingen moeten plaatsvinden.

  Beverwijk, 14 juni 2017

  Meer informatie over Hulp bij schulden

 • De Gemeentegids 2017 is uit!

  (20-03-2017)

  De gids is gemaakt door FMR Producties uit Den Helder. De gids wordt sinds 2015 niet meer huis-aan-huis verspreid maar is natuurlijk wel beschikbaar voor iedere inwoner van Beverwijk en Wijk aan Zee, op papier of via onze website:

  Gemeentegids 2017

  Lees verder
 • De gemeente Beverwijk gaat WhatsAppen

  (01-06-2016)

  Vanaf nu kunt u uw vragen ook via WhatsApp aan de gemeente stellen. Verantwoordelijk wethouder Haydar Erol wil dat de dienstverlening voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. U kunt zelf bepalen hoe u in contact met de gemeente komt: via de website/e-mail, sociale media, telefoon, balie en nu ook WhatsApp.

  Lees verder

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram