Nieuwsarchief

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

RSS
 • Tips voor uw huisdieren tijdens de hitte

  (02-08-2018)

  De gemeente Beverwijk heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Met de aanhoudende hoge temperaturen geven we u graag enkele tips voor u om uw huisdier veilig te houden.

  > Lees meer over dierenwelzijn in Beverwijk

  Beverwijk, 2 augustus 2018

  Lees verder
 • Lijst bomen die verwijderd worden

  (12-07-2018)

  Ieder jaar zijn er een aantal bomen die door de gemeente verwijderd worden. Dat kan om diverse redenen zijn: de boom is ziek, verdroogd of zelfs dood of hij geeft overlast voor de buurt. In onderstaande lijst kunt u lezen welke bomen gekapt gaan worden en om welke reden. En natuurlijk heel belangrijk of er een nieuwe boom wordt geplant. De bomen op deze lijst worden in de periode juli t/m oktober verwijderd.

  Lees verder
 • MRA presenteert Economische Verkenningen 2018

  (22-06-2018)

  BEVERWIJK – De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,9 procent van de beroepsbevolking in 2017 naar 4 procent in 2018, en 3,6 procent in 2019. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Hiermee heeft de Metropoolregio Amsterdam zich na de crisis sterk ontwikkeld door haar diverse en open economie waarin grote én kleine bedrijven kunnen groeien.

  Lees verder
 • Doop Staalmeester-tulp

  (15-05-2018)

  IJmondgemeenten eren jubilerende Tata Steel met eigen tulp

  Maandag 14 mei is Tata Steel tijdens een feestelijke plechtigheid onderscheiden met een eigen tulp, genaamd Staalmeester. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen bieden de tulp aan Tata Steel aan ter gelegenheid van 100 jaar staal in de IJmond. De burgemeesters van de drie IJmondgemeenten, Mark Denys, Director Technical Tata Steel, en kweker Jos Beentjes doopten de roodoranje tulp traditiegetrouw met champagne. In oktober worden de tulpenbollen officieel als cadeau overhandigd aan Tata Steel.

  Lees verder
 • Geld vinden via vindsubsidies.nl

  (03-04-2018)

  Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl  makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of fondsen bekijken en aanvragen. Ook kun je er vragen stellen en advies krijgen over hoe je het beste een aanvraag kunt doen.

  Lees verder
 • VVD grootste, VRIJ! en Samen Beverwijk nieuw in raad

  (23-03-2018)

  Beverwijk – Het centrale stembureau heeft, twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, officieel de resultaten vastgesteld. De fractie van de VVD wordt de grootste partij. Ook zijn er nieuwkomers: VRIJ! Beverwijk en Samen Beverwijk veroveren uit het niets twee zetels in de raad.

  Lees verder
 • Attractielijst Kermis Beverwijk 2018 is bekend

  (15-03-2018)

  Van dinsdag 7 augustus tot en met zondag 12 augustus is het kermis in Beverwijk. Inmiddels is de kermis verpacht en de attractielijst bekend. De hele week kan jong en oud genieten van de leukste attracties. Dit jaar komen onder andere een Gravitron (zie foto) en een Booster naar Beverwijk. Hieronder de complete lijst van alle attracties die naar Beverwijk komen. De lijst is onder voorbehoud van wijzigingen. 

  Lees verder
 • Resultaten marktconsultatie zeehaven De Pijp

  (13-02-2018)

  Gemeente gaat in gesprek met Zeehaven IJmuiden

  De uitkomst van de marktconsultatie over de toekomst van zeehaven De Pijp is aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV. Onderwerp van de vervolggesprekken vormt de kaders – voorwaarden, termijnen, etc. – waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse haven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. De uitkomst van deze gesprekken moet bepalen of de gemeente Beverwijk en Zeehaven IJmuiden NV hierover overeenstemming kunnen bereiken.

  Lees verder
 • Terugblik Nieuwjaarsreceptie

  (09-01-2018)

  Op maandag 9 januari vond de Nieuwjaarsreceptie plaats. Burgemeester Smit gaf toen zijn eerste nieuwjaarsspeech als burgemeester van Beverwijk. Hieronder vindt u de tekst.

  Dames en heren,

  Er was mij van tevoren gezegd dat het altijd wel druk is op de Nieuwjaarsreceptie. Eerst zien dan geloven, dacht ik. Maar wat is het druk en wat is het fantastisch dat u er allemaal bent. Ik vind dat geweldig. Ik zie veel inwoners, maar ik zie ook ontzettend veel ondernemers. Ik zie mensen van onze politie, van onze buurgemeenten en mensen uit de politiek.

  Namens het college en het gemeentebestuur van Beverwijk heet ik u hartelijk welkom hier vandaag in ons Stadhuis van Beverwijk.

  Lees verder
 • Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016-2017

  (20-10-2017)

  Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. Dit keer in een nieuw jasje. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren.

  De inspanningen van leerplicht zijn er op gericht dat de jeugd een diploma kan halen, binnen hun mogelijkheden, zodat zij in de toekomst volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren naar school gaan. Echter, mocht scholing (al dan niet tijdelijk) niet binnen de mogelijkheden behoren, dan zoeken de leerplichtambtenaren met samenwerkingspartners naar andere trajecten, zoals hulpverlening of werktrajecten.

  Met dit jaarverslag informeert ons college de gemeenteraad over de leerplichtwerkzaamheden van het afgelopen schooljaar. Het verslag bevat kwantitatieve gegevens die aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn moeten worden gemeld. Via de link onder dit bericht kunt u het jaarverslag downloaden.


  Beverwijk, 20 oktober 2017

  Lees verder
 • Herinrichting Sint Odulfstraat in Wijk aan Zee

  (16-10-2017)

  Op maandag 16 oktober 2017 starten werkzaamheden in de Sint Odulfstraat in Wijk aan Zee. Het betreft de vervanging van de riolering en aansluitend een nieuwe inrichting en bestrating. Aannemer Bos Infra uit Heemskerk voert het werk, dat begint aan de kant van de Voorstraat, uit. Tijdens de uitvoering is de Sint Odulfstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Sint Odulfuskerk en de woningen in de Sint Odulfstraat zijn wel bereikbaar voor voetgangers. Het werk is naar verwachting 15 december 2017 gereed.

  Lees verder
 • Interessant programma Veteranendag Beverwijk en Heemskerk

  (05-10-2017)

  Op zondag 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Veteranendag plaats voor veteranen uit Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Inmiddels is het volledige programma bekend en het belooft een interessante middag te worden. Drs. A.M.C.(Angelien) Eisink en kapitein Vik Franke geven een lezing. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen. (Het volledige programma staat in de bijlage)

  Lees verder
 • Start aanleg oversteekplaatsen Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee

  (26-09-2017)

  Om het veilig oversteken op de Verlengde Voorstraat te verbeteren laat gemeente Beverwijk, ter hoogte van het Boothuisplein en de Zeecroft, fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aanleggen. Op beide plekken komt een vluchtheuvel, waardoor op de Verlengde Voorstraat in twee fasen kan worden overgestoken. In 2016 is een voorlopig ontwerp aan bewoners getoond, dat het college van burgemeester en wethouders begin 2017 heeft vastgesteld. De werkzaamheden starten 2 oktober 2017. De planning is dat de werkzaamheden tot en met 17 november 2017 duren.

  Lees verder
 • Toch voortzetting zorgverzekering Zilveren Kruis

  (20-09-2017)

  Zilveren Kruis heeft alsnog een aanbod gedaan om de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) in 2018 in gemeente Beverwijk voort te zetten. Eerder berichten wij dat Zilveren Kruis was gestopt met de zorgverzekering voor minima in de gemeente Beverwijk. Het college heeft inmiddels besloten in te gaan op het iets versoberde aanbod van Zilveren Kruis.

  Lees verder
 • Verplaatsen bushalte Vondellaan bij Rode Kruis ziekenhuis

  (18-09-2017)

  Op maandag 25 september a.s. starten de werkzaamheden om de bushalte op de Vondellaan, ter hoogte van het Rode Kruis ziekenhuis, te verplaatsen. De gemeente heeft dit besluit genomen naar aanleiding van diverse meldingen van het Rode Kruis ziekenhuis en buschauffeurs. Zij gaven aan dat overstekende voetgangers slecht zicht hebben op het overige verkeer tijdens het halteren van de bus.

  Lees verder
 • Wethouder van Weel reikt Monumentenprijs 2017 uit

  (08-09-2017)

  Op zaterdag 9 september 2017 om 14.00 uur reikt wethouder Cecilia van Weel, de Monumentenprijs 2017 uit. De familie de Jongh-de Wilde mag de prijs samen met een oorkonde in ontvangst nemen als blijk van waardering voor het restaureren van het pand aan de Zeestraat 127, genaamd ‘Huis Duynwyck’.

  Lees verder
 • Werken aan de gezondheid van onze inwoners

  (05-09-2017)

  De gemeente Beverwijk vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk en wil deze bevorderen. Daarom maakt de gemeente iedere vier jaar een gezondheidsplan. Voor het eerst is er nu, samen met de 10 regiogemeenten, een regionaal gezondheidsplan opgesteld. Hierin staat welke gezondheidsonderwerpen de komende jaren (2017-2020) belangrijk zijn. Aan die plannen werken de gemeenten samen met de GGD. Door zaken samen op te pakken staan we sterker dan iedere gemeente afzonderlijk.

  Lees verder
 • Expositie fotoproject van Wijkplaats in het Stadhuis

  (04-09-2017)

  In de publiekshal van het Stadhuis exposeren leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Kennemer College met het fotoproject ‘Verbeeld hoe je je toekomst in Nederland voor stelt’ van Wijkplaats. De expositieperiode loopt van 4 september tot 27 oktober 2017.

  Lees verder
 • Expositie ‘Stel je niet zo aan’ in het Stadhuis

  (28-08-2017)

  In de publiekshal van het Stadhuis exposeert Stichting Welzijn Beverwijk met fotografie van Elena Nicolaas. De fotoserie ‘Stel je niet zo aan’ gaat over jongeren met een depressie. De expositieperiode loopt van dinsdag 5 september tot vrijdag 27 oktober 2017.

  Lees verder
 • Incident Firma Reym Nijverheidsweg

  (03-07-2017)

  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft via een tweet van Brandweer Kennemerland laten weten dat het incident vanmiddag bij de firma Reym aan de Nijverheidsweg onder controle is. Er is geen gevaar voor de omwonenden geweest.

  De woonbootbewoners aan de Ringvaart worden door de adviseur gevaarlijke stoffen bijgepraat.

  Bij een GRIP-1 situatie heeft de Veiligheidsregio Kennemerland de leiding over de bestrijding van het incident.

  Beverwijk, 3 juli 2017

 • HVC verstuurt nieuwe afvalpassen

  (23-06-2017)

  Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met oude ReinUnie passen hebben in de week van 19 tot en met 23 juni een nieuwe afvalpas ontvangen. De afvalpas biedt toegang tot de afvalbrengstations in Beverwijk én Velsen en vervangt de oude ReinUnie pas. Vanaf maandag 26 juni gaan de slagbomen bij de afvalbrengstations alleen nog maar open met de nieuwe afvalpas. Grof afval kan van maandag tot en met zaterdag worden weggebracht.   
  Heeft u geen nieuwe afvalpas ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC.

  Lees verder
 • De gemeente Beverwijk gaat WhatsAppen

  (01-06-2016)

  Vanaf nu kunt u uw vragen ook via WhatsApp aan de gemeente stellen. Verantwoordelijk wethouder Haydar Erol wil dat de dienstverlening voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. U kunt zelf bepalen hoe u in contact met de gemeente komt: via de website/e-mail, sociale media, telefoon, balie en nu ook WhatsApp.

  Lees verder
 • Programma kermis en feestweek 2018

  (01-08-2018)

  Van dinsdag 7 augustus tot en met zondag 12 augustus staat het Meerplein vol met attracties. Wethouder Hanneke Niele opent dinsdagavond rond 18.45 uur de kermis, nadat Splashing drums een spetterend optreden heeft gegeven. Het startschot van de feestweek is op woensdag 9 augustus tijdens de Wielerronde. De laatste noten van de feestweek klinken op zaterdag 12 augustus.

  Lees verder
 • Wijkplan 'Thuis in Oosterwijk'

  (12-07-2018)

  Op dinsdagavond 10 juli heeft in het stadhuis van gemeente Beverwijk een slotbijeenkomst plaatsgevonden voor de gebiedsgerichte aanpak in Oosterwijk in Beverwijk en Heemskerk. Het doel van deze avond was om gezamenlijk met de leden van de werkgroep, het kernteam en de jury de afronding van het wijkplan “Thuis in Oosterwijk” te bespreken en afspraken te maken over het vervolg.

  Lees verder
 • De Beverwijkwijzer is online

  (18-05-2018)

  De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben samengewerkt aan een nieuwe website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties die werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen: het Sociaal Domein. Deze website is gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers. Neem gerust een kijkje door op de knop te drukken:

  Beverwijkwijzer

  Lees verder
 • Lintjesregen 2018

  (26-04-2018)

  Donderdagochtend 26 april 2018 heeft burgemeester Smit tijdens de jaarlijkse Lintjesregen aan zeven inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

  Lees verder
 • Wethouder Cecilia van Weel-Niesten dient ontslag in

  (29-03-2018)

  Wethouder Cecilia van Weel-Niesten heeft officieel haar ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Beverwijk.
  In haar ontslagbrief van 29 maart 2018 geeft zij aan met onmiddellijke ingang haar taak als wethouder neer te leggen.

  Totdat er een nieuw college is benoemd, neemt burgemeester Martijn Smit de lopende zaken over uit haar portefeuille.

  Beverwijk, 29 maart 2018

 • Weekmarkt Beverwijk op één na beste markt NL

  (20-03-2018)

  Vandaag heeft de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) de winnaar van de prijs 'Beste Markt van Nederland 2018' bekendgemaakt. De weekmarkt in de Breestraat heeft de tweede prijs gewonnen voor Beste Markt van Nederland 2018 in de categorie groot.

  Lees verder
 • Vanaf 1 mei: Service op afspraak

  (20-02-2018)

  Wij vragen onze inwoners voortaan een afspraak te maken voor het aanvragen van zaken als een paspoort of rijbewijs of het doorgeven van een verhuizing. Net zoals dat ook bij andere dienstverleners zoals banken of kappers gebeurt. De wachttijden in het Stadhuis worden hiermee tot een minimum beperkt. Inwoners die zonder afspraak naar het Stadhuis komen worden uiteraard, als tijd vrij is, direct geholpen. Of er wordt een afspraak voor u ingepland op een ander moment dat u het beste uitkomt. Degenen die een afspraak gemaakt hebben, gaan wel voor.

  Lees verder
 • Spoorsingel afgesloten voor fietsers en voetgangers

  (31-01-2018)

  Op 1 maart begint ooms Construction met de daadwerkelijke reconstructie van de Spoorsingel. Voorafgaand aan de reconstructie vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanwege deze reconstructie geldt vanaf 1 februari tot en met eind juni 2018 een omleiding voor fietsers en voetgangers. Bewoners van de Spoorsingel kunnen hun woning ten alle tijden bereiken. Ook gemotoriseerd verkeer kan over de Spoorsingel blijven rijden.

  Lees verder
 • Gemeente Beverwijk start met controles op illegale afvalstort

  (23-10-2017)

  Gemeente Beverwijk ontvangt dagelijks meldingen van overlast met betrekking tot afvaldumpingen bij de ondergrondse containers. De gemeente heeft haar handen vol aan het opruimen van dit illegaal gestort afval. Daarom gaan de gemeente Beverwijk, HVC en de Omgevingsdienst IJmond, vanaf 23 oktober controles uitvoeren op illegaal gestort afval. Met name afval afkomstig van ondernemers wordt in de gaten gehouden.

  Lees verder
 • Meerderheid kiest voor nieuwe opstelling weekmarkt

  (16-10-2017)

  Op 11 oktober 2017 heeft de gemeente een gesprek gevoerd met de marktkooplieden en ondernemers van het Centrum over de opstelling van de weekmarkt, straks als de Breestraat klaar is. Er zijn twee mogelijke varianten gepresenteerd. Een grote meerderheid van de aanwezigen koos voor de nieuwe variant waarin de kramen naar elkaar toe staan en in het middendeel van de Breestraat ruimte is voor terrassen of activiteiten.

  Lees verder
 • Overleg over opstelling markt nieuwe Breestraat

  (11-10-2017)

   Vanavond gaat de gemeente in gesprek met de marktkooplieden en ondernemers van het Centrum over de opstelling van de weekmarkt, straks als de Breestraat klaar is. Er zijn twee mogelijke varianten, die besproken worden. Op basis van de input en een proefopstelling in november, wordt in december een besluit genomen over de definitieve opstelling.

  Lees verder
 • Driekleurige beuk waardige vervanger Büllerlaan-kastanje

  (03-10-2017)

  Afgelopen zomer konden Beverwijkers via een Facebook-enquête stemmen op een waardige vervanger voor de grote kastanjeboom op de hoek Büllerlaan/Alkmaarseweg. De boom vervangen door een nieuwe kastanjeboom was helaas niet mogelijk in verband met kastanjebloedingsziekte in de grond. Bewoners hadden keuze uit een koningslinde, moseik, wilgbladige eik of driekleurige beuk. Alle vier de soorten zouden op deze locatie uit kunnen groeien tot een beeldbepalende boom.

  Lees verder
 • Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

  (20-09-2017)

  De gemeente Beverwijk heeft per 1 oktober 2017 een nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen: Welzorg Nederland.

  Inwoners kunnen een hulpmiddel krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan bijvoorbeeld een scootmobiel of rolstoel zijn. Tot 1 oktober 2017 worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Vanaf 1 oktober 2017 worden de hulpmiddelen overgenomen door Welzorg Nederland. 

  Lees verder
 • Kap twee populieren Alkmaarseweg

  (20-09-2017)

  Op 25 en 26 september a.s. worden op de Alkmaarseweg twee populieren gekapt. Het gaat om de populieren op de hoek Alkmaarseweg/Hilbersplein en Alkmaarseweg/Heemskerkerweg. Deze twee beeldbepalende populieren zijn aan het eind van hun levensduur. Dit is onder andere te merken aan de grote takken die eerder bij hevige storm uit de bomen zijn gewaaid. Met het winter-/stormseizoen voor de deur wil de gemeente geen risico lopen.

  Lees verder
 • Nieuwe route voor buslijn 79

  (08-09-2017)

  Buslijn 79 van Connexxion rijdt sinds zondag 3 september een andere route. Daardoor vervallen enkele bushaltes op de bestaande route en komen er nieuwe haltes bij op de nieuwe route.

  Lees verder
 • Grijp uw kans: Open Monumentendag op 9 en 10 september!

  (06-09-2017)

  Op zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag. Op deze dagen zijn vele monumenten een dag of weekend lang opengesteld in heel Nederland. De Open Monumentendag biedt daarmee iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met monumenten en wil zo de belangstelling voor monumenten bij breed publiek vergroten. Het thema voor Open Monumentendag 2017 is: Boeren, burgers en buitenlui. Ook gemeente Beverwijk stelt haar monumenten tijdens Open Monumentendag open. Het is de kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt, zoals de Wijkertoren.

  Lees verder
 • Start bouwrijp maken plan 13 woningen Hoflanderweg - Beneluxlaan

  (04-09-2017)

  Half september 2017 start de gemeente Beverwijk met het bouwrijp maken van het bouwterrein aan de Hoflanderweg, naast sporthal Kinheim. Op het terrein komen 13 koopwoningen, waarvoor de gemeente in het voorjaar een vergunning heeft afgegeven.

  Het bouwrijp maken duurt tot medio oktober. Dan start Smits Bouwbedrijf met de bouw van de woningen.

  Lees verder
 • Grof afval? Gebruik een gratis aanhangwagen!

  (30-08-2017)

  Vanaf 1 september 2017 kunnen inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen gratis een aanhangwagen gebruiken om grof afval naar het afvalbrengstation in Velsen of Beverwijk te brengen. Wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk: “Met de service van een aanhangwagen te leen is het zó makkelijk om zelf uw grofvuil of snoeiafval weg te brengen naar het afvalbrengstation. Doe ook mee!”

  Lees verder
 • Vier participatiesessies verduidelijking Detailhandelsbeleid

  (25-08-2017)

  Begin september 2017 organiseert de gemeente vier sessies voor ondernemers en pandeigenaren uit verschillende winkelgebieden. In de sessies wordt informatie opgehaald en verduidelijking gegeven over het Detailhandelsbeleid.

  Lees verder
 • H&M in voormalig V&D-pand

  (30-06-2017)

  Bouwfonds Investment Management heeft vandaag bekend gemaakt het voormalig V&D pand in de Breestraat in zijn geheel te hebben verhuurd aan Hennes & Mauritz. Alvorens H&M in oktober open gaat, wordt het pand gerenoveerd en krijgt het een volledig nieuwe façade.

  Lees verder
 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Beverwijk

  (16-03-2017)

  De uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier downloaden.

  Beverwijk, 27 maart 2017

  Lees verder

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram