Actuele informatie over het coronavirus

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Actuele informatie over het coronavirus

Actuele informatie over het coronavirus

RSS

Heeft u vragen over het virus?

 • Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid 
 • de website van GGD Kennemerland over de laatste ontwikkelingen in de regio.
 • U kunt ook bellen naar het RIVM: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur.
 • If you don't speak Dutch, see the information in English on the website of RIVM.

De rijksoverheid heeft per 15 maart nieuwe maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. De consequenties hiervan merken we allemaal. Vanuit gemeente Beverwijk roepen we inwoners op om de maatregelen serieus te nemen en ze op te volgen. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus remmen. Verder vragen we iedereen om oog te hebben voor elkaar. We zien verschillende initiatieven in onze gemeente ontstaan om elkaar te helpen en juichen dat toe.

Stadhuis bezoeken? Maak telefonisch een afspraak

Wij vragen u alleen in noodzakelijke gevallen het Stadhuis te bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via  (0251-) 256 256. Digitaal een afsrpaak maken is momenteel niet mogelijk.

Let op: Voor het ophalen van bv. een paspoort of rijbewijs moet ook een afspraak gemaakt worden.

Onze medewerkers komen voor afspraken bij mensen thuis. Waar dit noodzakelijk blijkt, blijven we dat doen. Waar mogelijk, stellen we het uit. Daarbij doen we nadrukkelijk een beroep op onze inwoners: als het niet echt nodig is, stel deze afspraken dan ook zelf uit.

Bent u ondernemer?

Kijk dan op onze speciale pagina met informatie voor ondernemers:

Steunpunt ondernemers

Hieronder ons liveblog over het coronavirus. Het nieuwste bericht staat bovenaan.

23 maart Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid.


18 maart Noodkinderopvang in Beverwijk door Stichting Welzijn Beverwijk en Peutercentra Beverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en Peutercentra Beverwijk bv hebben op verzoek van de gemeente Beverwijk het initiatief genomen om noodkinderopvang beschikbaar te maken voor basisschoolkinderen. De noodkinderopvang is vanaf donderdag 19 maart beschikbaar. De noodkinderopvang geldt voor gezinnen waarvan één of beide ouders in een vitale beroepsgroep werkt en die zelf geen opvang kunnen regelen.

Kinderen kunnen via hun eigen basisschool aangemeld worden voor de noodkinderopvang.
De basisscholen stellen een lijst op van kinderen uit gezinnen die in aanmerking komen voor de noodkinderopvang. De scholen gebruiken hiervoor de lijst van vitale beroepen van de rijksoverheid.

De geselecteerde kinderen worden vervolgens door de welzijnswerkers van SWB en de pedagogisch medewerkers van Peutercentra Beverwijk opgevangen op één van de beschikbare locaties. Afhankelijk van het aantal kinderen dat moet worden opgevangen, worden nieuwe locaties gereed gemaakt. Peutercentra Beverwijk biedt ook noodopvang voor peuters waarvan de ouders al klant van Peutercentra Beverwijk zijn.

De openingstijden zijn van 8.00 – 18.00 uur. De noodkinderopvang bestaat uit kleine groepen van 10 kinderen. Naast het schoolwerk dat de basisschoolkinderen meekrijgen van hun school worden er diverse activiteiten georganiseerd door de welzijnswerkers van SWB en de pedagogisch medewerkers van Peutercentra Beverwijk. De peuters van Peutercentra Beverwijk worden in aparte groepjes opgevangen. 

18 maart - Wijzigingen openbaar vervoer 

Vanaf donderdag 19 maart rijdt Connexxion volgens een aangepaste dienstregeling. Als u moet reizen, kijk dan hoe u het best op de plaats van bestemming komt. Voor het openbaar vervoer geldt een aangepaste dienstregeling vanwege het coronavirus. Kijk dus voor u vertrekt naar de actuele informatie van het vervoersbedrijf, zoals:

16 maart - Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Lees het volledige bericht op de website van de rijksoverheid.

Avondopenstelling

Op donderdag 19 maart was het Stadhuis voorlopig voor het laatst 's avonds geopend (tot 20.00 uur). Er is nu voorlopig geen avondopenstelling meer.

Evenementen en bijeenkomsten

Tot 6 april a.s. worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast. De gemeente Beverwijk houdt zich uiteraard aan deze maatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor evenementen en bijeenkomsten die wij organiseren. De volgende evenementen zijn in ieder geval tot 6 april afgelast:

 • Klankbordgroep energietransitie (18 maart)
 • Commissie- en Raadsbijeenkomsten (19 maart en 26 maart)
 • Inloopbijeenkomst over de busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen  (19 maart)
 • Buurtbakkie op het Europaplein (19 maart)
 • Landelijke opschoondag Oosterwijk (20 maart)
 • Onthulling Joodsnamenmonument (25 maart)
 • Landelijke compostdag (28 maart)
 • Vergaderingen Commissie behandeling bezwaarschriften (1 en 16 april)
 • Bewonersavond “denk mee over Beverwijk aardgasvrij” (8 april)
 • Koningsdag in Beverwijk en Wijk aan Zee

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Begrafenissen

Voor begrafenissen volgen we het advies van de uitvaartbranche. Dit houdt in dat we plechtigheden op de begraafplaats Duinrust alleen laten bijwonen door bloed- en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen).  

Bezorging van post en pakketten Post.nl

Vanaf vandaag tekent de Post.nl-bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst. Dit gebeurt zo om het contact tussen mensen te minimaliseren. We vragen de ontvanger om de laatste 3 tekens van het legitimatiebewijs en noteren deze in het handtekeningveld. 

12 maart - nieuwe maatregelen

Er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze staan op de website van het RIVM.

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts.
 • Bel de huisarts pas als de klachten toenemen.
 • Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
 • Deze mensen worden ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden.
 • Lagere scholen en MBO scholen kunnen open blijven.
 • HBO en Universitair onderwijs krijgt het advies de hoorcolleges zo veel mogelijk online te geven.
 • De maatregelen gelden voor het hele land en zijn van kracht tot 6 april.

10 maart 2020 – vragen over het coronavirus

Het Coronavirus verspreidt zich over het Europese continent. Inmiddels zijn ook in Nederland besmettingen vastgesteld. Gemeente Beverwijk werkt nauw samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de GGD Kennemerland om zich voor te bereiden als het virus ook in onze regio opduikt. De GGD volgt de ontwikkelingen en heeft dagelijks contact met de rijksoverheid, huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld Schiphol. Ook informeert de GGD burgemeesters als dat nodig is. De VRK heeft draaiboeken klaarliggen voor als het virus ook in onze regio komt.

Wat kun je zelf doen 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 !
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk