Afspraken n.a.v. bijeenkomst Tata Steel

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Afspraken n.a.v. bijeenkomst Tata Steel

Afspraken n.a.v. bijeenkomst Tata Steel

RSS

Afgelopen dinsdagavond spraken we met inwoners uit  Heemskerk, Velsen en Beverwijk over de uitstoot bij Tata Steel. We kijken terug op een waardevolle avond waar we veel informatie hebben gekregen van inwoners. We hebben geluisterd naar de zorgen, vragen en eventuele oplossingen.

Van deze punten is nog tijdens de avond een eerste actiepuntenlijst gemaakt. Dit deden we op basis van de prioriteit die de inwoners hebben aangegeven in de gesprekken. De avond werd afgesloten met de vraag aan de betrokken partijen voor welk actiepunt zij zich in gaan zetten.

De afspraken die gemaakt zijn:

 • Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat  – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen – Hans van den Berg, directeur Tata Steel
 • Lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten meenemen) – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Betere klachtenafhandeling, ook individuele klachten serieus nemen – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland en Hans van de Berg, directeur Tata Steel
 • Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel – Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk
 • Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd? -  Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk, Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland, Hans van den Berg, directeur Tata Steel, Mario Bakker, directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 • Een centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit – Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
 • Gezondheid, inzicht in gezondheidseffecten – Marianne Steijn, wethouder gemeente Velsen
 • Meten – Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland
  • Verzamel- en informatiepunt meetinformatie en –onderzoek
  • Uitbreiden meetpunten (ultra)-fijnstof
  • Wetenschappelijk onderbouwing van het meetnet
  • Over gemeentegrenzen heen meten

Een mooie eerste aanzet voor een ‘agenda schone lucht’. Via de websites en sociale media van de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk informeren wij je vanaf nu regelmatig over de voortgang op de actiepunten.

Beverwijk, 18-12-2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram