Leefbaarheid leidend bij keuze voorkeursvariant A8-A9

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Leefbaarheid leidend bij keuze voorkeursvariant A8-A9

Leefbaarheid leidend bij keuze voorkeursvariant A8-A9

RSS

Het college staat afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder

Het college stelt de leefbaarheid voor de inwoners -specifiek die van de Broekpolder- voorop bij de keuze voor een variant van de verbinding A8-A9. Het college staat daarom afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder. Zo legt het college de motie van de gemeenteraad uit die hierover in maart 2017 is aangenomen. 

Op dit moment vinden onderzoeken plaats die inzicht moeten geven in de effecten van de verschillende varianten op de leefbaarheid. In juni 2017 worden de definitieve uitslagen van deze onderzoeken verwacht. Wethouder De Rudder: "Voor mij is de leefbaarheid in de Broekpolder doorslaggevend in mijn standpunt in de stuurgroep. Iedere variant die afbreuk doet aan de leefbaarheid is daarom geen optie. Hiermee draag ik mijns inziens de strekking van de motie uit die de raad in maart heeft aangenomen."

De Stuurgroep A8-A9 adviseert op 19 juni 2017 het college van Gedeputeerde Staten over het Voorkeurstracé.

Beverwijk, 23 mei 2017

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram