Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

Leefbaarheidsonderzoek geeft inzicht in woonbeleving

RSS

In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

Prettig wonen

Zo’n 78% van de bewoners in het gebied zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland ( 82%). Factoren zoals de kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. De meeste overlast leveren wegverkeer en vliegverkeer op.

Recreëren

De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast.

Het onderzoek

De afgelopen jaren is het gebruik van de bedrijventerreinen en de woonwijken geïntensiveerd. De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is om het gebruik van de ruimte nog verder te intensiveren. Dit alles gebeurt binnen de wettelijke milieunormen. Om te weten of mensen nog wel prettig wonen en recreëren in het gebied heeft het Bestuursplatform dit onderzoek laten uitvoeren. Het Bestuursplatform bestaat uit: de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., de provincie Noord-Holland, het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat.Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies.

Met een respons van 25% van de bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied.

Wat gaat er gebeuren met de resultaten?

Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

Meer lezen?

Het hele onderzoek inclusief een samenvatting ervan is te downloaden op de websites van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (www.noordzeekanaalgebied.nl) en op de sites van de partners van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied die hierboven genoemd worden.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram