Lintjesregen 2019

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Lintjesregen 2019

Lintjesregen 2019

RSS

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Smit aan zes inwoners van de gemeente Beverwijk een koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in het Kennemer Theater. Alle gedecoreerden zijn persoonlijk door de burgemeester vanaf hun huisadres opgehaald en meegenomen naar het Kennemer Theater. Bij binnenkomst zaten familie, vrienden en andere genodigden al in de Grote zaal te wachten.

                   

Op onze Facebookpagina staat een kort video-verslag.

De volgende personen hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen:

Blanken, den, A.M. (Ton); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor de heer Blanken is onderscheiden zijn:

1980 – 2005:             
onderhoudsmedewerker bij de stichting tot Behoud van het Torenuurwerk

1985 – heden:
chauffeur bij de Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond (SVVIJ)

1990 – 1998:             
lid van de ouderraad van de Margrietschool

1993 – 2014:
vrijwilliger (hand-en-spandiensten) bij Peuterspeelzaal Pimpeloentje van de Stichting Welzijn Beverwijk.

Bos, van den, P.B. (Peter); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor de heer Van den Bos is onderscheiden zijn:

1984 – 1995:
bardienstmedewerker bij de vrijwillige brandweer Beverwijk.

2000 – heden:            
penningmeester van Cuisine Culinair De Wijcker Kookclub (270 leden). Meneer schrijft iedere maand een nieuw vijfgangenmenu voor meerdere groepen, die hij ook begeleidt. Meneer is de “aansturende man” in de keuken bij het jaarlijkse kerstdiner voor mantelzorgers en eenzame ouderen.

2014 –  2017:            
initiatiefnemer en organisator van de Vers- en Brocantemarkt.

Broecke, ten - Oosterveen, W.E. (Liesbeth); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor mevrouw Ten Broecke-Oosterveen is onderscheiden zijn:

1994 – heden:            
bestuurslid en vicevoorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Beverwijk en Heemskerk. Mevrouw is bij de verkeersexamens verantwoordelijk voor de controlelijsten, controleposten en het start- en finishpunt. Zij fungeert als contactpersoon voor de scholen in de regio van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk en zet zij zich in voor de fietsverlichtingscontroles, caravancontrole en de opfriscursus. Daarnaast is zij zeer actief tijdens de veiligheidsdagen in de regio waar zij kennis deelt met belangstellenden.

Jaren ’70 – 2012:
lid van de kerkenraad en scriba van het Evangelisch-Lutherse Gemeente Beverwijk-Velsen

Dijkhuis, H.R. (Ap); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor de heer Dijkhuis is onderscheiden zijn:

1980 – heden: 
vrijwilliger bij, en voorzitter, penningmeester en secretaris van Vogelvereniging Vogelvreugd. Daarnaast organiseert meneer de maandelijkse kaartavond, tentoonstellingen en vogelverkoop en doet hij de inkoop voor de bar en (kerst)kienavonden. Meneer is redacteur van het clubblad en houdt de ledenadministratie bij. Verder verricht meneer ook nog bar- en schoonmaakwerkzaamheden. Meneer Dijkhuis heeft in 2017 een gouden speld ontvangen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voor zijn verdiensten voor Vogelvereniging Vogelvreugd.

2000 – heden: 
Vrijwilliger bij Recreatiepark ’t Gello te Ede. Hier is meneer veilingmeester en controleur van het park. Tevens is hij presentator en begeleider bij het jaarlijkse evenement Huttendorp.

Hensbergen, van, B.C.L. (Mees); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor de heer Van Hensbergen is onderscheiden zijn:

1997 – heden: 
vrijwilliger bij voetbalvereniging R.K.V.V. DEM. Meneer heeft diverse functies bekleed, zoals: grensrechter, elftalleider en organisator van diverse toernooien en activiteiten. Meneer verricht bestuurs- en kantinewerkzaamheden en fungeert als coördinator van de paviljoencommissie. Sinds 1982 is hij voorzitter van de afdeling zaalvoetbal. Meneer Van Hensbergen heeft in 1983 de zilveren en in 1996 de gouden DEM-speld ontvangen en in 1997 de zilveren speld van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie ontvangen. Tevens heeft hij in 2000 de zilveren waarderingsspeld van de KNVB ontvangen.

Waterlander, J. (Jelle); is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De activiteiten waarvoor de heer Waterlander is onderscheiden zijn:

1987 – heden:            
vrijwilliger weidevogelbescherming bij de Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water Land & Dijken.

1989 – heden: 
vrijwilliger bij Beheerstichting Stadspark Overbos. Meneer draagt bij aan de aanleg en het onderhoud van de perken en hij geeft leiding aan vrijwilligers. Tevens zet hij zich in voor het behoud van de banken en voor de aanleg van een ontdekroute voor scholieren.

2000 – heden:            
medeoprichter van en vrijwilliger bij de Wandelsportvereniging De Zwervers. Meneer begeleidt een wekelijkse wandeling, zet de wandelroutes uit en bezorgt het clubblad. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk