Maatregelen coronavirus (voor ondernemers)

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Maatregelen coronavirus (voor ondernemers)

Maatregelen coronavirus (voor ondernemers)

RSS

Economische maatregelen

Dinsdag 17 maart heeft het kabinet besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en om de gevolgen voor zzp-ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Tijdelijke voorziening ZZP’ers

Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.
Op dit moment werken wij hier hard aan. Zodra meer bekend is over de tijdelijke voorziening voor ZZP’ers plaatsen wij informatie op onze website. 

Eerder nam het kabinet op 15 maart verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Ook gaat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. Dit kan via Stichting 155:

Stichting 155

Stichting 155 biedt online ondersteuning voor het aanvragen van de BBZ-regeling. Dit is landelijk geregeld. U vult een aantal vragen in. Op basis van deze vragen wordt gescand of u in aanmerking komt voor deze regeling. Komt u in aanmerking, dan stuurt stichting 155 uw aanvraag door naar het coördinatiepunt in Haarlem. Zij toetsen de aanvraag. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd naar ons. Gemeente Beverwijk behandelt de aanvraag verder.

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Als gevolg van de impact van de door het rijk ingestelde coronamaatregelen is besloten dat de gemeente zoveel als mogelijk aansluit bij deze maatregelen. Wat betekent dit voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers?
Besloten is om ondernemers de komende periode ook gericht op de gemeentelijke belastingen, zoveel als mogelijk te ontzien. Hiervoor zijn nu de volgende maatregelen genomen:

  1. alle ondernemers, dus ook ZZP'ers, krijgen uitstel van betaling tot 1 juli 2020;
  2. het in verband met deze uitgestelde betaling niet doorbelasten van invorderingsrente;
  3. tot 1 juli 2020 worden aan ondernemers geen nieuwe aanslagen opgelegd voor algemene belastingen zoals de onroerende-zaakbelastingen, precario-, reclame - en toeristenbelasting. Alleen voor specifieke zaken of diensten die rechtstreeks van de gemeente worden afgenomen (denk aan Leges of een parkeervergunning) worden nog wel aanslagen opgelegd. Ook deze aanslagen hoeven echter niet voor 1 juli 2020 betaald te worden.

De belastingaanslagen voor de maand maart zijn al aangeboden voor verzending. Dit kan niet meer worden tegengehouden. Ook voor deze aanslagen geldt voor ondernemers uitstel van betaling tot 1 juli 2020.

Heeft u nog vragen, kijk dan op de website van Cocensus of neem op werkdagen van 9.00 uur tot en met 13.00 uur telefonisch contact op met de afdeling Invordering, telefoonnummer 023-5563400, keuze 1.

Overige links

  • Koninklijke Horeca Nederland voor een overzicht van de informatie omrent het coronavirus en horeca. Of neem contact op via e-mail of bel (0348-) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348-) 48 94 11 ('s avonds (17-20 uur) en in het weekend (9-17). Op deze site staan ook de veel gestelde vragen over huur.
  • Detailhandel:
    Wat betekent het coronavirus bijvoorbeeld voor uw winkel, personeel en de vragen van klanten die u kunt krijgen? Informatie en antwoorden op vragen over het coronavirus en detailhandel staan op INretail en Vakcentrum. Of neem contact op met INretail  ma t/m vrij van 08.00 tot 20.00 telefonisch bereikbaar op 088 973 06 00 . Of stuur een e-mail of stuur een WhatsApp naar 06 - 24 95 83 16.

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 !
vrijdag       9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk