Nieuwe 150 kV-kabel door provincie moet voorzien in toenemende stroombehoefte

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Nieuwe 150 kV-kabel door provincie moet voorzien in toenemende stroombehoefte

Nieuwe 150 kV-kabel door provincie moet voorzien in toenemende stroombehoefte

RSS

Een nog aan te leggen ondergrondse elektriciteitsleiding tussen Beverwijk en Oterleek moet de toenemende vraag naar energie in de regio blijven faciliteren. Vandaag maakt de provincie de voorlopige route van de leiding bekend. 

Omdat we met z'n alleen steeds meer elektrische auto's, airco's en datacenters gebruiken, groeit ook de vraag naar elektriciteit. Een deel daarvan wordt opgewekt door windmolenparken op zee en naar de kust getransporteerd. Om het daar vandaan ook bij bedrijven en huishoudens te krijgen, is de aanleg van de nieuwe leiding een must. 

Drie routes genomineerd

Na bestudering van drie mogelijke routes is nu de voorkeursvariant om de leiding vanuit Beverwijk onder de A9 en de N203 door te trekken, ten oosten van het Uitgeestermeer richting Stompetoren te laten lopen, links om het dorp te leiden om uiteindelijk in Oterleek uit te komen (zie afbeelding).

Afbeelding van drie mogelijke routes

Deze route is technisch de laagdrempeligste variant en het milieu wordt minder belast dan het geval zou zijn bij de andere varianten. Toch benadrukt de provincie dat het om de voorlopige route gaat. De komende tijd zullen de provincie en de betrokken gemeentes (Beverwijk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar) met belanghebbenden in gesprek gaan en de plannen verder uitwerken.

De nieuwe leiding is een aanvulling op bestaande elektriciteitsmasten en daarmee een uitbreiding van het netwerk in de regio. Om van die uitbreiding te profiteren bouwt netbeheerder Tennet in Beverwijk een schakelstation. Dat wordt een inpandig station dat  in de plannen van de provincie tussen de A9 en A22, op of nabij het Bazaar-terrein zal verrijzen. Op het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek wordt een extra veld aangelegd dat zich het beste laat omschrijven als een 'grote stoppenkast'. 

2023

Zodra de definitieve route is vastgesteld - naar verwachting eind dit jaar - komen de plannen ter inzage en kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen. De provincie hoopt dat de werkzaamheden begin 2022 kunnen beginnen. Voordien wordt nog onderzoek gedaan naar onder meer de bodemgesteldheid en de aanwezige flora en fauna in het gebied. Eind 2023 moet de kabel in gebruik worden genomen.  

Ook voordat het definitieve plan is vastgesteld staat de provincie open voor suggesties rond de aanleg van de leiding of de bouw van het schakelstation. Die suggesties kunnen worden ingediend via netuitbreiding@noord-holland.nl. Reacties die voor 3 juli aanstaande binnenkomen, worden op waarde geschat en indien gewenst meegenomen in de conceptplannen.  

Afbeelding van voorkeursroute

(Bron artikel: NH Nieuws)

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk