Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

RSS

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen op beleidsontwikkelingen aan hiervoor ingestelde raden (Cliëntenraden en Wmo-raden). Maar de gemeenten én de bestaande raden vinden die huidige vorm van inspraak in de context van de transformatie onvoldoende. Participatie houdt voor ons meer in dan de wettelijke verplichting om inspraak te regelen. Het betekent ook actief ophalen van kennis en ervaring en openstaan voor initiatieven en vraagstukken van alle inwoners.

Lees de nieuwsbrief

De pijltjes aan de rechterkant en de blokjes aan de onderkant in de nieuwsbrief zijn aanklikbaar. Zo bladert u door de nieuwsbrief.

Beverwijk, 16 juni 2017

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden 

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram