Voorbereidende werkzaamheden Spoorsingel

Home > Inwoners & Ondernemers > Nieuwsarchief > Voorbereidende werkzaamheden Spoorsingel

Voorbereidende werkzaamheden Spoorsingel

RSS

Begin maart 2018 start de gemeente Beverwijk met de reconstructie van de Spoorsingel. Hiervoor moet de gemeente voorbereidingen treffen. Deze voorbereidingen bestaan uit het kappen van de bomen langs de spoorsingel. De kapwerkzaamheden beginnen op 20 november 2017 en duren tot en met 29 november 2017. In verband met de veiligheid van zowel de weggebruiker als de werknemers van de aannemer is de Spoorsingel tussen 09.00u en 15.00u afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Kappen en herplanten van bomen

Om de reconstructie te realiseren kunnen de bomen aan de woningzijde van de Spoorsingel niet blijven staan. Aan waterzijde van de Spoorsingel is ervoor gekozen om de bomen, waar mogelijk, om-en-om te vervangen. Dit heeft twee redenen, namelijk: om een groene uitstraling te houden tussen de woningen en het spoor en de bomen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Na afronding van de reconstructie worden er nieuwe bomen geplaatst. Dit zijn verschillende soorten iepen. Deze bomen bieden meer zekerheid voor de toekomst en een gevarieerder straatbeeld.

Reconstructie maart 2018

De kruising Spoorsingel – Marlo Center wordt vervangen door een rotonde. De rotonde zorgt voor een veel veiligere verkeerssituatie. Verder gaat de aannemer vanaf de St. Aagtendijk tot aan de Schans de rijweg, het fietspad én het wandelpad openbreken en verleggen. Het fietspad krijgt over de gehele lengte een breedte van 3,6 meter en is hierdoor veilig te gebruiken voor beide richtingen. Bij de Graaf Florislaan komt een linksafstrook, zodat afslaand verkeer van de Spoorsingel naar de Graaf Florislaan de doorstroming niet belemmert. De Kerkbeeklaan wordt een doodlopende straat met aan het eind van de straat een keerlus.

Bijdragen derden

De reconstructie van de Spoorsingel wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Holland via de Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2017. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verhogen van de veiligheid voor fietsers én het verbeteren van de doorstroming op wegen met openbaar vervoer. Daarnaast is in volledige samenwerking met de eigenaar van het Marlo Center het ontwerp voor de rotonde gemaakt.

Beverwijk, 14 november 2017

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00*
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

* woensdag 13 december 2017 is het Stadhuis vanaf 15.00 uur gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram