Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Home > Inwoners & Ondernemers > Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

 • Wat is het?

  U kunt uw persoonsgegevens inzien op https://mijn.overheid.nl zoals ze staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt ze ook inzien in het stadhuis.

  Persoonsgegevens die de gemeente van u heeft

  • Naam en voornamen
  • geboortedatum, geboorteplaats en -land
  • ouders
  • huwelijks- of geregistreerde partner
  • kinderen
  • nationaliteit en eventueel verblijfsrecht
  • adres
  • burgerservicenummer (BSN)
 • Hoe werkt het?

  Als de gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, moet u dit melden bij de gemeente.

  Mocht de gemeente besluiten de correctie niet uit te voeren, dan kunt u hiertegen in beroep gaan conform het proces "ambtshalve en beroepsprocedures" (externe website)

 • Wat heb ik nodig?

  Neem een geldig identiteitsbewijs of authentiek document mee waarop de juiste gegevens staan.