Adresonderzoek

Home > Inwoners & Ondernemers > Adresonderzoek

Adresonderzoek

 • Wat is het?

  Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet (meer) woont? Of ontvangt u post van de vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. 

 • Hoe werkt het?

  U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of persoonlijk aan de balie van het Stadhuis aan.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij schriftelijke aanvraag:

  • de naam van de vertrokken persoon
  • eventueel het nieuwe adres van deze persoon en
  • kopie van uw eigen legitimatiebewijs

  Persoonlijk aan de balie van het Stadhuis:

  • de naam van de vertrokken persoon
  • eventueel het nieuwe adres van deze persoon en
  • uw eigen legitimatiebewijs
 • Voorwaarden

  De gemeente is verplicht een adresonderzoek op te starten als er twijfel bestaat over de juistheid van adresgegevens. De gemeente start een onderzoek op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of naar aanleiding van een melding van een instantie die gegevens uit de GBA gebruikt.

 • Hoelang duurt het?

  Verloop onderzoek:

  • de gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoners;
  • de gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd;
  • na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Wat moet ik doen?

  Bij schriftelijke aanvraag het ondertekende verzoek stuurt u samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

  Gemeente Beverwijk
  Team KCC
  Postbus 450
  1940 AL Beverwijk

  Als u het persoonlijk in het stadhuis wil aanvragen maak dan een afspraak

  Voor deze dienst moet een afspraak maken. Mocht het u (digitaal) niet lukken bel dan met  0251-256256. Medewerker van het klant contact centrum maakt graag een afspraak voor u.

 • Extra informatie

  Uw adresgegevens staan in onderzoek

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

  Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

  Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk