Asbest verwijderen

Home > Inwoners & Ondernemers > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

  • Wat is het?

    Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Wanneer u asbest (minder dan 35 m² plaatoppervlak) in of om een pand aantreft, moet u dat melden. U krijgt dan informatie over hoe u het asbest volgens de regels moet verwijderen en vervoeren.

    Asbest melden

  • Aanvullende informatie

    Actuele informatie over asbest vindt u op de websites van de Omgevingsdienst IJmond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

    Op www.omgevingsloket.nl kunt nagaan of u een sloopvergunning moet aanvragen.