Betaling uitkering

Home > Inwoners & Ondernemers > Betaling uitkering

Betaling uitkering

 • Wat is het?

  De uitkeringen worden in 2019 op de volgende dagen uitbetaald:

  • vrijdag 29 november
  • dinsdag 24 december

  In 2020 worden de uitkeringen op de volgende dagen uitbetaald:

  • vrijdag 31 januari
  • vrijdag 28 februari
  • dinsdag 31 maart
  • donderdag 30 april
  • vrijdag 29 mei
  • dinsdag 30 juni
  • vrijdag 31 juli
  • maandag 31 augustus
  • woensdag 30 september
  • vrijdag 30 oktober
  • maandag 30 november
  • donderdag 24 december

  Het geld wordt altijd aan het eind van de middag overgemaakt.

  Uitbetaling vakantiegeld

  De uitbetaling van het vakantiegeld voor de ontvangers van een uitkering Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz vindt plaats na de uitbetaling van de uitkering over de maand mei.