Bijzonder transport

Home > Inwoners & Ondernemers > Bijzonder transport

Bijzonder transport

 • Wat is het?

  U kunt een ontheffing aanvragen om goederen te transporteren die vallen buiten de wettelijke eisen die aan een transport worden gesteld. Bijvoorbeeld voor goederen die de maximale lengte of breedte overschrijden. Aanvragen voor ontheffing voor alle niet B-wegen bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (externe website).

  Voor onderstaande wegen vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente:

  • Kagerweg
  • Noorderweg ten oosten van A9
  • Groenewegje
  • Sint Aagtendijk
  • Nieuwendijk
  • Verbindingsweg langs A9 (tussen Aagtendijk en Noorderweg)

  Ontheffing R.V.V. aanvragen