Brandbeheersing aanvalsplan

Home > Inwoners & Ondernemers > Brandbeheersing aanvalsplan

Brandbeheersing aanvalsplan

 • Wat is het?

  De Brandweer stelt aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten op om in geval van calamiteiten snel en efficiënt in actie te kunnen komen.

 • Hoe werkt het?

  De inrichting wordt geheel in kaart gebracht waarbij wordt gelet op de plaatsing van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren e.d. Aan de hand van deze kaart en de beschrijving van de inrichting is de brandweer in staat bij branden en calamiteiten effectief en adequaat hulp te verlenen.

  Bij risicovolle bedrijven en inrichtingen (industrieën, ziekenhuizen e.d.) wordt een zeer uitgebreid aanvalsplan gemaakt. Dit staat bekend als een rampenbestrijdingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  Als groot bedrijf of inrichting bent u verplicht om door de brandweer een aanvalsplan op te laten stellen.

 • Aanvullende informatie