Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Als u een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf wilt beginnen, heeft u een Drank- en horecavergunning (DHV) nodig als u alcohol gaat schenken. Gaat u geen alcohol schenken dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. In Beverwijk is de horeca-exploitatievergunning namelijk afgeschaft.

  Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads".
  Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren. Model A is voor reguliere horeca. Model B is voor niet-reguliere horeca, zoals bijvoorbeeld een buurthuis, sportkantine of museum. 

  Wijzigingen

  Als er wijzigingen zijn in uw onderneming, bv. een nieuwe leidinggevende, moet u dit binnen 1 maand aan ons melden. Een wijziging in de inrichting van uw onderneming meldt u schriftelijk, ook binnen 1 maand, aan de burgemeester (zie 'Meldingsformulier wijziging leidinggevende' bij Downloads).

 • Hoe werkt het?

  Bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering, moet u een Drank- en horecavergunning aanvragen. Ook wanneer de inrichting veranderd is en niet meer klopt met de afgegeven (bestaande ) vergunning, moet u een gewijzigde vergunning aanvragen.

  Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • alle leidinggevenden moeten voldoen aan de eis van sociale hygiëne, moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafverleden hebben
  • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan inrichtingseisen ten aanzien van hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten
 • Wat heb ik nodig?

  Schriftelijk aanvragen met het betrerffende formulier. (u vindt dit onder de tab documenten). Commerciële instellingen Model A en paracommerciële instellingen model B. Hierbij voegen:

  • verklaring sociale hygiëne
  • kopie van de statuten (vereniging of stichting)
  • huur- of koopovereenkomst
  • arbeidsovereenkomsten
  • bij paracommerciële organisaties: bedrijfsreglement (modelreglement verkrijgbaar bij NOC/NSF)
  • geldige originele identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • Wat kost het?

  U betaalt kosten voor deze vergunning. Deze tarieven (ook wel ‘leges’ genoemd) vindt u in de legesverordening (externe website).

  Tarieven 2017:
  Nieuwe vergunning: € 290,90
  Wijziging inrichting: € 181,90
  Nieuwe leidinggevende:  € 116,15
  Ontheffing paracommercie:  € 151,90

 • Hoelang duurt het?

  De beslistermijn voor een reguliere DHV is 8 weken. De beslistermijn voor een Model B-DHV is 13 weken.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads".
  Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren. Model A is voor reguliere horeca. Model B is voor niet-reguliere horeca, zoals bijvoorbeeld een buurthuis, sportkantine of museum. 

 • Aanvullende informatie

  De leges- en de precarioverordening (jaarlijkse belasting voor voorwerpen die onder, op of boven openbare gemeentegrond zijn geplaatst) en alle andere informatie over de drank- en horecawet vindt u op Overheid.nl.

 • Downloads

 • Extra informatie

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00 (*)
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00 (*)

(*) Let op: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei is het Stadhuis gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

06-11614998

Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram