Geluidsoverlast veroorzaken

Home > Inwoners & Ondernemers > Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

 • Wat is het?

  Een ontheffing voor geluidhinder vraagt u aan:

  • wanneer (bouw)werkzaamheden geluidsoverlast kunnen gaan geven
  • bij het (laten) rijden van een geluidswagen

  Ontheffing aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Horeca

  Een horecabedrijf kan u op grond van de Wet milieubeheer 12X per kalenderjaar een ontheffing van de geluidsnormen aanvragen bij de Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst verricht regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting binnen de grenzen blijft.

 • Aanvullende informatie

  Algemene plaatselijke verordening artikel 4.6 (externe website)

  Kijk op www.wetten.nl voor de wettelijke regelgeving

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk