Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade heeft geleden door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d. kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet dan wel kunnen aantonen dat de gemeente in gebreke is gebleven.

  Schade-aangifte doen met uw DigiD

  Doet u de aangifte voor een ander, voeg dan ook een machtigingsformulier bij.

  Over de voortgang van uw claim aan de gemeente, wordt u op de hoogte gehouden.

  Let op: Vanaf 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem. Als u een melding krijgt update uw besturingssysteem en ook uw browser naar de meest recente versie. Raadpleeg de handleiding of de helpfunctie van uw besturingssysteem en browser om de update uit te voeren. Of log in met een ander apparaat dat wel over het juiste besturingssysteem en browser beschikt.

 • Wat moet ik doen?

  Meld de schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Deze handelt de schade af en zal een eventuele uitkering proberen te verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, stelt deze namens u de gemeente aansprakelijk.

  Stormschade aan uw auto of huis wordt bijna altijd vergoed zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim. Schade aan uw huis valt onder uw woonhuis/opstalverzekering, meldt deze schades dan ook eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

  Indien uw verzekeraar geen dekking biedt, kunt u de schade bij ons indienen. Voeg daarbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bijvoorbeeld:

  • verklaring(en) van wat er is gebeurd (exacte locatie) en waaruit de schade bestaat (met foto’s van de locatie, oorzaak en straatbeeld)
  • een bewijs van de opgelopen schade (door onder andere nota’s, offertes, politierapport, expertiserapport en foto’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

  Net als in het dagelijks verkeer tussen burgers en bedrijven waarbij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden, zijn deze ook voor de gemeente van toepassing. Dit wetboek is de basis op grond waarvan uw claims worden beoordeeld.

 • Aanvullende informatie

  Verzekeringsadviseur, (0251) 256 256 of via  dit contactformulier

 • Extra informatie