Gemeentelijke onderscheiding

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeentelijke onderscheiding

Gemeentelijke onderscheiding

 • Wat is het?

  De gemeente Beverwijk kent onderscheidingen en blijken van waardering.

  Onderscheidingen

  • Bronzen erepenning
  • Zilveren erepenning
  • Gouden erepenning

  Om voor een bronzen, zilveren of gouden erepenning in aanmerking te komen zijn er een aantal algemene voorwaarden. Daarnaast gelden er per erepenning een aantal aanvullende criteria. Alle informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Voorwaarden’.

  Wilt u iemand wilt voordragen voor een bronzen, zilveren of een gouden erepenning?  Klik dan op onderstaande button.

  Aanvragen Erepenning

  Voorwaarden

  Voorwaarden voor alle erepenningen:

  • natuurlijk persoon, ingezetene van de gemeente Beverwijk
  • van onbesproken gedrag
  • de verdiensten worden algemeen erkend
  • op positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld mede-vrijwilligers)
  • verdiensten moeten bijzonder zijn en eruit springen in vergelijking met anderen
  • activiteiten en verdiensten moeten actuele maatschappelijke waarde hebben
  • activiteiten en verdiensten vloeien niet voort uit normale, betaalde werkzaamheden

  Bronzen erepenning

  Deze wordt uitgereikt aan iemand die:

  • gedurende een geruime tijd, om en nabij 10 jaar, verdienstelijke intensieve (minimaal een aantal dagdelen per week) en belangeloze inzet op tenminste 1 facet van het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee (bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie, bedrijfsleven)

  Zilveren erepenning

  Deze wordt uitgereikt aan personen die:

  • gedurende een geruime tijd (om en nabij 15 jaar) verdienstelijke intensieve (minimaal een aantal dagdelen per week) en belangeloze inzet voor meerdere, tenminste 2 facetten van het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee (bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie, bedrijfsleven) of als boegbeeld fungeert voor organisatie /instelling

  Gouden erepenning

  Dit is de hoogste onderscheiding in de gemeente Beverwijk. Deze wordt alleen in zeer uitzonderlijke en bijzondere gevallen uitgereikt. Het ereburgerschap is hier namelijk aan gekoppeld. Het ereburgerschap is onderdeel van de levendige Beverwijkse geschiedenis. Om voor de Gouden erepenning in aanmerking te komen moet er bij de kandidaat sprake zijn van:

  • een voorbeeldfunctie, inspirerend voorbeeld voor anderen
  • een breed draagvlak binnen de gemeente
  • belangeloze inzet en intensieve betrokkenheid
  • langdurig (om en nabij 25 jaar) op een breed front van het lokale maatschappelijk leven een uitzonderlijke bijdrage leveren (het aspect 'uitzonderlijk' heeft betrekking op de aard van de bijdrage, de omstandigheden waaronder de bijdrage is geleverd en de tijdsinvestering die met de bijdrage is gemoeid)
  • een onmiskenbare bijdrage aan een positief imago van Beverwijk of Wijk aan Zee, een ambassadeur
  • een verbindende factor


   

  Blijken van waardering

  De gemeente heeft twee blijken van waarderingen. De waarderingen kunnen ook gegeven worden aan mensen die niet in de gemeente Beverwijk wonen, maar wel veel voor Beverwijk en Wijk aan Zee betekenen.

  Blijken van waardering

  • Wijkertoren
  • Beverwijkse Belofte

  Wijkertoren

  De Wijkertoren is een bijzondere blijk van waardering die ook uitgereikt kan worden aan mensen die niet in de gemeente Beverwijk wonen. De Wijkertoren wordt eenmalig toegekend aan een persoon. De Wijkertoren is bedoeld voor:

  • verdienstelijke personen die zich voor de Beverwijkse samenleving inzetten (of hebben ingezet), maar die qua aard en omvang van zijn of haar verdiensten en activiteiten niet in aanmerking komen voor een erepenning
  • alle gemeentebestuurders die hun bestuurlijke loopbaan binnen de gemeente Beverwijk beëindigen na een aaneengesloten periode van minimaal 4 jaar of bij een jubileum

  Beverwijkse Belofte

  De Beverwijkse Belofte is een blijk van waardering voor jongeren. Binnen de samenleving zijn er veel jongeren op betekenisvolle manier actief. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van iets dat perspectief biedt voor de toekomst. De Beverwijkse Belofte kan ook uitgereikt worden aan een jongere die niet in Beverwijk woont. Om voor de Beverwijkse Belofte in aanmerking te komen moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • niet ouder dan 25 jaar
  • belangeloze of uitzonderlijke inzet voor anderen of voor de Beverwijkse gemeenschap
  • bijzondere prestatie geleverd of Beverwijk of Wijk aan Zee positief op de kaart gezet
  • inzet voor de medemens, natuur of cultuur voor langere tijd en zonder daar iets voor terug te vragen
  • jonge helden of talenten die niet met politie of justitie in aanraking zijn geweest

  Wilt u iemand voordragen voor de Wijkertoren of de Beverwijkse Belofte? Klik dan op onderstaande button.

  Aanvragen Blijk van waardering

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk