Gemeentelijke onderscheiding

Home > Inwoners & Ondernemers > Gemeentelijke onderscheiding

Gemeentelijke onderscheiding

 • Wat is het?

  De gemeente Beverwijk kent 3 onderscheidingen en 2 blijken van waardering. Deze zijn gekoppeld aan duidelijke criteria.

  Onderscheidingen

  • Bronzen erepenning
  • Zilveren erepenning
  • Gouden erepenning

  Blijken van waardering

  • Wijkertoren
  • Beverwijkse Belofte
 • Hoe werkt het?

  Onderscheidingen


  Bronzen erepenning

  Om voor een Bronzen erepenning in aanmerking te komen moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen. Verder onderzoek door de gemeente in verband met het onbesproken gedrag maakt onderdeel uit van de toekenningscriteria.

  Voorwaarden Bronzen erepenning:

  • natuurlijk persoon, ingezetene van de gemeente Beverwijk die in woord en daad een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren.
  • van onbesproken gedrag
  • gedurende een geruime tijd, om en nabij 10 jaar, verdienstelijke intensieve (minimaal een aantal dagdelen per week) en belangeloze inzet op tenminste één facet van het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee (bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie, bedrijfsleven);
  • of: leveren van een belangrijke prestatie of nemen van een initiatief (niet éénmalig, maar structureel, blijvend) met een nieuw karakter of van historische betekenis, met een uitstraling die het lokale niveau kan overstijgen;
  • de verdiensten worden algemeen erkend;
  • op positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld mede-vrijwilligers), verdiensten moeten bijzonder zijn en eruit springen in vergelijking met anderen;
  • activiteiten en verdiensten moeten actuele maatschappelijke waarde hebben;
  • activiteiten en verdiensten vloeien niet voort uit normale, betaalde werkzaamheden.

  Zilveren erepenning

  De zilveren erepenning wordt uitgereikt aan personen die zich een geruime tijd intensief en belangeloos hebben ingezet voor Beverwijk of Wijk aan Zee. Om voor de Zilveren erepenning in aanmerking te komen, moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen. Verder onderzoek door de gemeente, in verband met het onbesproken gedrag, maakt onderdeel uit van de toekenningscriteria.

  Voorwaarden Zilveren erepenning

  • natuurlijk persoon, ingezetene van de gemeente Beverwijk
  • van onbesproken gedrag
  • gedurende een geruime tijd (om en nabij 15 jaar) verdienstelijke intensieve (minimaal een aantal dagdelen per week) en belangeloze inzet voor meerdere, tenminste twee, facetten van het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee (bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie, bedrijfsleven) of als boegbeeld fungeert voor organisatie /instelling.
  • de verdiensten worden algemeen erkend
  • op positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld mede-vrijwilligers); verdiensten moeten bijzonder zijn en eruit springen in vergelijking met anderen
  • activiteiten en verdiensten moeten actuele maatschappelijke waarde hebben
  • activiteiten en verdiensten vloeien niet voort uit normale, betaalde werkzaamheden

  Gouden erepenning

  Deze hoogste gemeentelijke onderscheiding in de gemeente Beverwijk wordt alleen in zeer uitzonderlijke en bijzondere gevallen uitgereikt. Het ereburgerschap is hieraan gekoppeld. Het ereburgerschap is onderdeel van de Beverwijkse levendige geschiedenis. Om voor de Gouden erepenning in aanmerking te komen, moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen. Verder onderzoek door de gemeente in verband met het onbesproken gedrag maakt onderdeel uit van de toekenningscriteria.

  Voorwaarden Gouden erepenning

  • natuurlijk persoon, ingezetene van de gemeente Beverwijk
  • van absoluut onbesproken gedrag, alom gerespecteerd
  • voorbeeldfunctie, inspirerend voorbeeld voor anderen
  • breed draagvlak binnen de gemeente
  • belangeloze inzet en intensieve betrokkenheid
  • langdurig (om en nabij 25 jaar) op een breed front van het lokale maatschappelijk leven een uitzonderlijke bijdrage leveren
  • het aspect 'uitzonderlijk' heeft betrekking op de aard van de bijdrage, de omstandigheden waaronder de bijdrage is geleverd en de tijdsinvestering die met de bijdrage is gemoeid
  • onmiskenbare bijdrage aan een positief imago van Beverwijk, als ware het een ambassadeur van Beverwijk of Wijk aan Zee
  • verbindende factor


  Blijken van waardering
   

  Wijkertoren

  De Wijkertoren is een nieuw en zeer bijzondere blijk van waardering die ook uitgereikt kan worden aan mensen die niet in de gemeente Beverwijk wonen. Het is geen gemeentelijke onderscheiding zoals de erepenningen. Om voor de Wijkertoren in aanmerking te komen moet de kandidaat aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  Voorwaarden Wijkertoren

  • wordt slechts eenmalig aan dezelfde persoon toegekend en uitgereikt
  • is bedoeld voor verdienstelijke personen, niet alleen voor ingezetenen van de gemeente Beverwijk, die zich voor de Beverwijkse samenleving inzetten (of hebben ingezet), maar die qua aard en omvang van zijn/haar verdiensten en activiteiten niet in aanmerking kunnen komen voor een erepenning
  • is bedoeld voor alle gemeentebestuurders die hun bestuurlijke loopbaan binnen de gemeente Beverwijk beëindigen na een aaneengesloten periode van minimaal 4 jaar te hebben gefunctioneerd of bij een jubileum.

  Beverwijkse Belofte

  De Beverwijkse Belofte is een nieuw en op de jongeren toegesneden blijk van waardering. Binnen de samenleving zijn er veel jongeren op betekenisvolle manier actief. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van iets dat perspectief biedt voor de toekomst. Om voor de Beverwijkse Belofte in aanmerking te komen moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  Voorwaarden Beverwijkse Belofte:

  • jongeren tot ± 25 jaar
  • niet alleen voor ingezetenen van Beverwijk
  • belangeloze/uitzonderlijke inzet voor anderen of voor de Beverwijkse gemeenschap
  • bijzondere prestatie geleverd of Beverwijk of Wijk aan Zee positief op de kaart gezet
  • inzet voor de medemens, natuur of cultuur voor langere tijd en zonder daar iets voor terug te vragen
  • jonge helden of talenten die niet met politie of justitie in aanraking zijn geweest
 • Wat moet ik doen?

  Als u iemand wilt voordragen voor een een gemeentelijke onderscheiding klik dan op onderstaande button. Een Koninklijke onderscheiding vraagt u aan via www.lintjes.nl

  Aanvragen gemeentelijke onderscheiding