Geslachtswijziging (transgenders)

Home > Inwoners & Ondernemers > Geslachtswijziging (transgenders)

Geslachtswijziging (transgenders)

 • Wat is het?

  Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

 • Voorwaarden

  U kunt uw geslacht en voornamen alleen in Beverwijk laten wijzigen als u in Beverwijk geboren bent. Dit kan bij de burgerlijke stand van de gemeente Beverwijk.

  De voorwaarden zijn wel:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel. (Bent u niet in Nederland geboren dan kunt uw geslacht alleen in Den Haag laten wijzigen. Op de website van Den Haag leest u daar alles over.)
  • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden) afgegeven door een aangewezen deskundige. Aangewezen deskundigen zijn in ieder geval:

  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden
  • Deskundigen die zijn aangewezen door het CIBG. Zie hiervoor de website van het CIBG


  Belangrijk na de wijziging

  Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente waar u woont de wijzigingen door in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd. Ook moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaartrijbewijs en schooldiploma's te laten vervangen.

 • Wat kost het?

  Aan deze procedure zijn geen kosten aan gebonden.

 • Wat moet ik doen?

  Voor dit product/dienst moet een afspraak maken. Mocht het u (digitaal) niet lukken bel dan met  0251-256256. Medewerker van het Klant contact centrum maakt graag een afspraak voor u..

  Afspraak

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk